Kontrast

Plan studiów II stopnia

SPECJALNOŚCI

Corporate finance & accounting

Studia II stopnia

Program obejmuje wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, międzynarodowej i zarządczej. Uzupełniony jest przedmiotami pokrewnymi, niezbędnymi dla tej specjalności, w tym przedmiotami prawniczymi.

Oferuje wiedzę niezbędną dla ekonomistów mających w przyszłości wykonywać zawód związany z rachunkowością, finansami przedsiębiorstw, bądź funkcjonowaniem instytucji rynku finansowego w środowisku międzynarodowym. Absolwenci tej specjalności są dobrze przygotowani do pracy w ekonomiczno-finansowych strukturach instytucji międzynarodowych, takich jak np. UE, OECD, Bank Światowy czy EBOR.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz w trybie niestacjonarnym (studia wieczorowe).

Więcej informacji o kierunku dostępnych jest na stronie Biura Programów Zagranicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.