Kontrast

Wydawanie legitymacji studenckich oraz podpisywanie ślubowań

dla I roku 2019/2020 odbędzie w następujących terminach:

 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie
  – Prawo od 30.09.2019 w pok. 010
 2. Studia stacjonarne I stopnia kierunek
  – Finanse i rachunkowość od 30.09.2019  w pok. 012
 3. Studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim Corporate Finance&Accounting
  od 30.09.2019 (poniedziałek)  w pok. 012
 4. Studia stacjonarne II stopnia–  Finanse i Rachunkowość od 7.10.2019 w pok. 011a
  –  Ścieżka w j. ang. Corporate Finance&Accounting od 7.10.2019 w pok. 012
  –  Audyt Finansowy od 8.10.2019 w pok. 012
  –  Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem od 8.10.2019 w pok. 012
  –  Rynki Finansowe  od 10.10.2019 w pok. 012
  –  Zarządzanie Finansami państwa i samorządu terytorialnego  od 10.10.2019 w pok. 012
 5. Studia niestacjonarne I stopnia
  – Finanse i Rachunkowość od 4.10. 2019 w pok. 012a
 6. Studia niestacjonarne II stopnia
  – Finanse i rachunkowość  od 18.10.2019 w pok. 012a
  – Audyt Finansowy  od 18.10.2019 w pok. 012a
  – Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem od 18.10.2019 w pok. 012a
 7. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
  – Prawo od 11.10.2019 w pok. 010

Odebrać legitymację i podpisać ślubowanie należy osobiście w dziekanacie w godzinach przyjęć w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć. W przypadku niespełnienia tego wymogu, nastąpi skreślenie z listy studentów.

Strona dziekanatu /kliknij/


UWAGA!
Nowo przyjętych studentów obowiązują zapisy na przedmioty do wyboru w systemie USOS
do realizacji już w 1 sem. 19/20 zgodnie z poniższym terminarzem:


ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU 2019/20 (dla I roku)

UWAGA!

II tura zapisów na uruchomione w I turze przedmioty do wyboru dla wszystkich kierunków (z wyjątkiem kierunku Prawo)
odbędą się w terminie: 17.10 godz..9:00 – 20.10.2019 godz. 23:59.

Z powodów technicznych II tura zapisów dla studentów studiów
stacjonarnych II stopnia kierunku FiR
odbędą się od 18.10.2019 godz. 9:00.

Podczas II tury zapisu dokonują studenci którzy nie zdążyli się zapisać w I turze bądź zapisali się na nieuruchomiony przedmiot (wówczas należy się z nieuruchomionego przedmiotu wypisać i zapisać na uruchomiony).


Kierunek: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia

stacjonarne 26.09 g. 9:00 – 29.09.2019 g. 23:59

niestacjonarne 11.10.2019, g. 9:00 – 13.10.2019 g. 23:59

Wybór na semestr 1. 2019/20

Liczba przedmiotów do wyboru: 1

Do wyboru jeden z przedmiotów:

1.       Geografia ekonomiczna

2.       Podstawy organizacji i zarządzania

Uruchomiony zostanie każdy z przedmiotów, limit 50% przyjętych studentów.

 

Kierunek: Finanse i rachunkowość, ścieżka Corporate Finance & Accounting 

studia I stopnia stacjonarne 26.09 g. 9:00 – 29.09.2019 g. 23:59

Wybór na semestr 1. 2019/20

Liczba przedmiotów do wyboru: 1

Do wyboru jeden z przedmiotów:

1.       Geography

2.       Introduction to Management

O uruchomieniu przedmiotu decyduje większość zapisanych osób.

studia II stopnia niestacjonarne 07.10. g. 9:00 – 09.10.2019 g. 23:59

Wybór na 1 semestr 2019/20

Do wyboru jeden z  przedmiotów:

1.     Local Finance

2.    Household Finance

O uruchomieniu przedmiotu decyduje większość zapisanych osób.

 

Kierunek: Prawo, studia jednolite magisterskie

stacjonarne 25.09.2019 g. 8:00 – 28.09.2019 g. 23:59, II tura zapisów: 09.10. g.8:00 – 13.10.2019 g.23:59

niestacjonarne 08.10.2019, g. 9:00 – 10.10.2019 g. 23:59  dodatkowa tura zapisów: 13.10.2019 g. 9:00 – 15.10.2019 g. 13:59. II tura zapisów: 17.10.2019 g.9:00 – 20.10.2019 g. 23:59. (uruchomione przedmioty: 1) Współczesne systemy prawne; 2) Zasady stosowania prawa; 3) Zawody prawnicze)

Wybór na semestr 1. 2019/20

Liczba przedmiotów do wyboru: 3

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  3 przedmiotów z 6 poniższych:

1.       Zasady stosowania prawa,

2.       Techniki legislacyjne,

3.       Współczesne systemy prawne,

4.       Zawody prawnicze,

5.       Basics of Law

6.       Prawo rzymskie.

O uruchomieniu przedmiotu decyduje zapisanie się przynajmniej 30 osób na przedmiot.

 

Kierunek: Audyt finansowy, studia II stopnia

stacjonarne 1.10.2019, g. 9:00 – 3.10.2019 g. 23:59

niestacjonarne 04.10.2019, g. 9:00 – 06.10.2019 g. 23:59

Wybór na semestr 1. 2019/20

Liczba przedmiotów do wyboru: 3

Do wyboru jeden w każdej puli przedmiotów:

1.       Finanse lokalne lub Finanse gospodarstw domowych

2.       Polityka finansowa lub Polityka pieniężna

3.       Prawo administracyjne lub Prawo karne skarbowe

O uruchomieniu przedmiotu w każdej puli zdecyduje większość zapisanych osób

 

Kierunek: Rynki finansowe, studia II stopnia

Stacjonarne 1.10.2019, g. 9:00 – 3.10.2019 g. 23:59

Wybór na semestr 1. 2019/20

Liczba przedmiotów do wyboru: 1

Do wyboru jeden z przedmiotów:

1.       Zarządzanie instytucjami kredytowymi lub Innowacje w instytucjach finansowych

Uruchomiony zostanie każdy z przedmiotów, limit 50% przyjętych studentów.

 

Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego, studia II stopnia

stacjonarne 1.10.2019, g. 9:00 – 3.10.2019 g. 23:59

Wybór na semestr 1. 2019/20

Liczba przedmiotów do wyboru: 2

Do wyboru jeden w każdej puli przedmiotów:

1.       Systemy informatyczne w zarządzaniu publicznym lub Zarządzanie projektami

2.       Transfery i opłaty w gminie lub Dyscyplina finansów publicznych

O uruchomieniu przedmiotu w każdej puli zdecyduje większość zapisanych osób

 

Kierunek: Finanse i rachunkowość, studia II stopnia

stacjonarne 4.10.2019, g. 9:00 – 06.10.2019 g. 23:59

niestacjonarne 04.10.2019, g. 9:00 – 06.10.2019 g. 23:59

Wybór na semestr 1. 2019/20

Liczba przedmiotów do wyboru: 1

Do wyboru jeden z przedmiotów:

1.       Finanse lokalne

2.       Finanse gospodarstw domowych

Uruchomiony zostanie każdy z przedmiotów, limit 50% przyjętych studentów.

 

Kierunek: Finanse i rachunkowość, ścieżka Corporate Finance & Accounting, studia II stopnia

stacjonarne 1.10.2019, g. 9:00 – 3.10.2019 g. 23:59

Wybór na semestr 1. 2019/20

Liczba przedmiotów do wyboru: 1

Do wyboru jeden z przedmiotów:

1.       Local Finance

2.       Household Finance

O uruchomieniu przedmiotu decyduje większość zapisanych osób.

ZGODNIE Z REGULAMINEM STUDIÓW W UEK DO OBOWIĄZKÓW STUDENTA NALEŻY TERMINOWE DOKONYWANIE ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY DO WYBORU. NIEDOPEŁNIENIE TEGO OBOWIĄZKU, BĘDZIE SKUTKOWAĆ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ROZLICZENIA SEMESTRU.


Obsługa administracyjna nowo-przyjętych studentów
(od 1 października 2019):

 • Studia stacjonarne I stopnia
  Finanse  i rachunkowość: Monika Urbaniak pok. 012 tel. 12/293-57-04
 • Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie
  Prawo: mgr Dorota Kulwicka, pok. 010, tel. 012/293-75-89
 • Studia stacjonarne II stopnia
  Finanse i Rachunkowość – mgr Katarzyna Światłoń, pok. 011a, 012/293-55-84
  Audyt Finansowy – Monika Urbaniak pok. 012 tel. 12/293-57-04
  – Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem –
  Monika Urbaniak pok. 012 tel. 12/293-57-04
  – Rynki Finansowe
  – Monika Urbaniak pok. 012 tel. 12/293-57-04
  – Zarządzanie Finansami państwa i samorządu terytorialnego
  – Monika Urbaniak pok. 012 tel. 12/293-57-04
 • Studia niestacjonarne I stopnia
  Finanse i Rachunkowość – Agnieszka Kaczor, pok. 012a, 012/293-51-01
 • Studia niestacjonarne II stopnia
  Finanse i rachunkowość – Agnieszka Kaczor, pok. 012a, 012/293-51-01
  Audyt Finansowy Ilona Strzelecka, pok. 012a, tel. 012/293-51-10
  – Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem –
  Ilona Strzelecka, pok. 012a, tel. 012/293-51-10
  Studia w języku angielskim
  Corporate Finance&Accounting: mgr Katarzyna Bakalarz pok. 012 tel. 12/ 293-51-11

UWAGA!

Zgodnie z nową strukturą organizacyjną UEK obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.
wszystkie kierunki dotychczasowego Wydziału Finansów i Prawa wchodzą w skład
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
w obrębie następujących Instytutów:

Instytut Finansów obejmuje kierunki:
– Finanse i rachunkowość (w tym Corporate Finance & Accounting)
– Audyt finansowy
– Bankowość i zarządzanie ryzykiem
– Rynki finansowe 
– Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

____________________

Dyrektor Instytutu Finansów Prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch
podejmuje decyzje dotyczące toku studiów powyższych kierunków w roku akademickim 2019/2020.
Wszelkie wnioski studentów ww. kierunków należy kierować do Dyrektora Instytutu Finansów i składać w dotychczasowym dziekanacie.

Dyżury dla studentów Dyrektora Instytutu Finansów odbywają się w pokoju 014 (Budynek Główny):

 • wtorek 11:00 – 12:00
 • piątek 10:00 – 11:00

22.10.2019 – dyżur Prof. UEK M. Kozuch przeniesiony na godz. 10:00-11:00
25.10.2019 – dyżur Prof. UEK M. Kozuch przeniesiony na godz. 14:00-15:00

_____________________

Instytut Prawa obejmuje kierunek
– Prawo

Dyrektor Instytutu Prawa Prof. dr hab. Bogusława Gnela
podejmuje decyzje dotyczące toku studiów kierunku Prawo w roku akademickim 2019/2020.
Wszelkie wnioski studentów kierunku Prawo należy kierować do Dyrektora Instytutu Prawa i składać w dotychczasowym dziekanacie.

Dyżury dla studentów Kierunku Prawo w czwartki  godz. 9:45 – 10:458 w pokoju 016 (Budynek Główny)

W związku z powyższym zamieszczone na stronie wzory wniosków przed złożeniem w dziekanacie należy odpowiednio wyedytować.