Kontrast

Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fisher Black Institute serdecznie zapraszają na seminarium naukowe, którego tematem będzie
Ocena efektów ekonomicznych zwiększonej dzietności i jej wpływu na dobrobyt (Evaluating welfare and economic effects of raised fertility).
Referat wygłosi Pani mgr Magda Malec – doktorantka Katedry Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej.
Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Pracuje w projektach badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki. Jest związana grupą badawczą GRAPE. Współautorka i autorka publikacji na temat systemów emerytalnych, nierówności oraz demografii, a także policy reports o tej samej tematyce.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 28.05.2018 o godz. 16:00.

Miejsce spotkania: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Księżówka, sala K5.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Patronat: prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski – Dziekan Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Organizatorzy: Katedra Ekonomii, Fisher Black Institute

Poniżej zamieszczamy krótki opis badań, które będą przedmiotem dyskusji.

Ocena efektów ekonomicznych zwiększonej dzietności i jej wpływu na dobrobyt – streszczenie
W obliczu narastającej presji fiskalnej spowodowanej starzeniem się społeczeństwa, wiele krajów podjęło próbę zwiększania dzietności za pomocą polityk prorodzinnych. Zwiększona liczba urodzeń wiąże się jednak z nagłym wzrostem kosztów ponoszonych bezpośrednio przez gospodarstwa domowe. Korzyści płynące ze zwiększonej dzietności, czyli przede wszystkim młodsza i większa populacja są natomiast oddalone w czasie i ich beneficjentem jest całe społeczeństwo. Bilans netto kosztów i korzyści pozostaje więc nierozstrzygnięty. W celu kwantyfikacji efektu zwiększonej dzietności proponujemy wykorzystanie modelu nakładających się pokoleń ze strukturą rodziny. Nasza analiza dotyczy efektu makroekonomicznego, jak również dobrobytowego. Badamy przebieg efektu w poszczególnych grupach wieku oraz wrażliwość otrzymanych wyników na zmianę założeń dotyczących płodności. Chociaż efekt fiskalny jest pozytywny, to nawet w przypadku znacznego wzrostu dzietności pozostaje on niewielki. Kierunek i wielkość zarówno efektu dobrobytowego, jak i fiskalnego zależą w znacznym stopniu od sposobu otrzymania zwiększonej dzietności: jeżeli zwiększona dzietność jest efektem niższej bezdzietności, a nie większej liczby urodzeń w gospodarstwach domowych, które już posiadają dzieci, to skutki fiskalne są mniejsze, a efekt dobrobytowy prawdopodobnie ujemny.

Evaluating welfare and economic effects of raised fertility – abstract

In the context of the second demographic transition, many countries consider rising fertility through pro-family polices as a potentially viable solution to the fiscal pressure stemming from longevity. However, an increased number of births implies private and immediate costs, whereas the gains are not likely to surface until later and appear via internalizing the public benefits of younger and larger population. Hence, quantification of the net effects remains a challenge. We propose using an overlapping generations model with a rich family structure to quantify the effects of increased birth rates. We analyze the overall macroeconomic and welfare effects as well as the distribution of these effects across cohorts and study the sensitivity of the final effects to the assumed target value and path of increased fertility. We find that fiscal effects are positive but, even in the case of relatively large fertility increase, they are small. The sign and the size of both welfare and fiscal effects depend substantially on the patterns of increased fertility: if increased fertility occurs via lower childlessness, the fiscal effects are smaller and welfare effects are more likely to be negative than in the case of the intensive margin adjustments.