Kontrast

Badania naukowe

Rok 2022: POTENCJAŁ 2021-2022 “Banki w niestabilnym otoczeniu społeczno-gospodarczym” nr 20/EFB/2021/POT

Rok 2021: Projekt Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości: „Wpływ pandemii COVID-19 na banki spółdzielcze w Polsce”, SYGN. WIB PAB 16/2021, Warszawa, sierpień 2021, link do publikacji: kliknij tutaj.

Rok 2020: Projekt Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości: „Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych w Polsce”, SYGN. WIB PAB 13/2020, Warszawa, lipiec 2020.

Rok 2019: Ewolucja struktury rynku bankowego i modeli biznesowych banków pod wpływem zmian regulacyjnych, konkurencyjnych i technologicznych oraz zmieniających się preferencji klientów.

Rok 2018: Determinanty rentowności i stabilności europejskich i polskich banków spółdzielczych w okresie pokryzysowym.

Rok 2017: Modele bankowości na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym – wnioski dla Polski – badania statutowe Katedry Bankowości nr 003/WFP-KB/01/2017/S/7003.

Rok 2016: Nowe tendencje na europejskim rynku bankowym w zakresie zmian strukturalnych, modeli biznesowych banków i rozwoju produktów bankowych – badania statutowe Zakładu Bankowości nr 010/WF-KF/02/2016/S/6010.

Rok 2015: Wielofilarowość systemu bankowego jako czynnik stabilizujący system finansowy – badania statutowe Zakładu Bankowości nr 035/WF-KF/02/2015/S/5035.

Rok 2014: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej – badania statutowe Zakładu Bankowości nr 007/WF-KF/02/2014/S/4203.

Rok 2013: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym – badania statutowe Zakładu Bankowości nr 003/WFKF/02/2013/S/3003.

Rok 2012: Pokryzysowa architektura finansowa – wpływ na działalność i efektywność polskich banków – badania statutowe Zakładu Bankowości nr 65/KF/2/2012/S/065.

Rok 2011: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach EŚW – badania statutowe Zakładu Bankowości nr 107/KF/2/2011/S/586.