Kontrast

Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia II stopnia

Program studiów kładzie nacisk na analizę różnorodnych aspektów funkcjonowania instytucji sektora bankowego, ubezpieczeniowego i szeroko rozumianego sektora pośrednictwa finansowego, szczególnie w aspekcie zarządzania ryzykiem przez instytucje finansowe.

Kierunek umożliwia  zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych w skali makro i mikroekonomicznej. Szczególna uwaga będzie zwrócona na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem na rynku finansowym, z uwzględnieniem doświadczeń globalnego kryzysu finansowego z okresu 2007-2009, tym bardziej że wiele instytucji poszukuje obecnie pracowników posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie wysokiej jakości specjalistą z dziedziny bankowości i ubezpieczeń, ekonomistą dobrze zorientowanym w zasadach funkcjonowania banków i innych pośredników finansowych. Studia przygotowują wysoko wykwalifikowanych pracowników do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych i pośrednictwa finansowego,  oraz analityków posiadających umiejętności szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji finansowych i sposobów jego ograniczania w pionie finansowym w  przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit oraz administracji państwowej i instytucjach regulacyjnych.

Kierunek przygotowuje też absolwenta do podejścia do międzynarodowego egzaminu: Europejski Certyfikat Bankowca, wymaganego na stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez Związek Banków Polskich, który jest też poświadczeniem wiedzy o funkcjonowaniu europejskiego sektora bankowego.

Wybrane zajęcia i prowadzący:

  • Ryzyko w bankowości komercyjnej: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, dr Krzysztof Kil, mgr Radosław Ciukaj, dr Michał Boda,
  • Rynek ubezpieczeń i reasekuracji: prof. dr hab. Wanda Sułkowska; dr Maciej Cycoń,
  • Cyberbezpieczeństwo: dr Grzegorz Strupczewski,
  • Finanse i rozlicznie międzynarodowe: dr Mateusz Folwarski, mgr Radosław Ciukaj,
  • Innowacyjne produkty w bankowości komercyjnej: dr Mateusz Folwarski,
  • Kryzysy bankowe i restrukturyzacja banków: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, dr Piotr Karaś,
  • Stabilność finansowa i polityka makroostrożnościowa: dr Piotr Karaś, dr Krzysztof Kil,
  • Teoria ryzyka: dr Tomasz Jedynak,
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banków: prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska, dr Krzysztof Kil; dr Michał Boda.

Film promocyjny kierunku Bankowość i Zarządzanie ryzykiem.