Kontrast

dr Mateusz Folwarski

Doświadczenie zawodowe:

Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów, Adiunkt w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu bankowości, nowych technologii, innowacji finansowych i ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Odbył staż naukowy w Lwowskim Instytucie Bankowości (działającym przy Banku Centralnym Ukrainy) oraz wiodącej firmie badającej rynek wynagrodzeń Sedlak&Sedlak. Uczestnik licznych projektów dotyczących współpracy nauki z biznesem, m.in. ewaluacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (dla Ministerstwa Rozwoju), modelu finansowych transakcji trójstronnych (dla sektora SKOK). Współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego – ekspert ds. finansów i rynku bankowego.

Zainteresowania naukowe:

Nowe technologie w finansach, nieuczciwe praktyki rynkowe, finanse międzynarodowe.

Wybrane ostatnie publikacje:

Monografie autorskie:

Folwarski M., Innowacje cyfrowe w bankowości a włączenie cyfrowe i finansowe społeczeństwa, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021, s. 215.

Folwarski M., Sektor FinTech na europejskim rynku usług bankowych: wyzwania konkurencyjne i regulacyjne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019, s. 192.

Folwarski M., Wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach – tendencje i kontrowersje, Wydawnictwo: Poligrafia Redemptorystów, Kraków 2016, s. 196.

Współredakcje monografii:

Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów, red. nauk. E. Miklaszewska, M. Folwarski, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 316.

Europejski rynek usług bankowych, red. Nauk. E. Miklaszewska, M. Folwarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2018, s. 272.

Pozostałe wybrane publikacje:

Folwarski M., The FinTech Sector and Aspects on the Financial Inclusion of the Society in EU Countries, European Research Studies Journal. – vol. 24, spec. iss. 1 (2021), s. 459-467.

Folwarski M., Development of Fintech and Bigtech Companies and Their Expansion on the Banking Market, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 64, nr 1 (2020), s. 44-54.

Folwarski M., Firmy BigTechowe na rynku usług finansowych, [w:] Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / red. nauk. E. Miklaszewska, M. Folwarski, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. –  S. 71-84.

Folwarski M., New Entities on the Financial Market – FinTech, BigTech and Neobank – Regulation Proposal, Vìsnik Unìversitetu bankìvsʹkoï spravi = The Banking University Bulletin. – no 1 (37) (2020), s. 20-25.

Folwarski M., Challenges of Central Banks as Regulators to the Development of the FinTech Sector, Bezpieczny Bank, Safe Bank. – nr 4 (77) (2019), s. 50-62.

Folwarski M., Firmy fintechowe – szansa czy zagrożenie dla sektora bankowego? [w:] Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, red. E. Miklaszewska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019, s. 139 – 155.

Folwarski M., Development of FinTech Financial Innovation Sector – an Opportunity or a Threat to People Employed in Banking? [w:] Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, red. Kapounek S., Kočiš Krůtilová V., Mendel University, Brno 2018, s. 199-209.

Folwarski M., Sektor bankowy i sektor FinTech – współpraca czy realne zagrożenie dla sektora bankowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, nr 529, s. 84-94.

Folwarski M., The impact of selected regulations on the development of payments systems in Poland, Marketing and Management of Innovations, nr 3 (2018), s. 302 – 312.

Folwarski M., Tradycyjne i nowoczesne formy budowania sieci bankowej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1 (973) (2018), s. 47-60.

Folwarski M., Nelli Heorhiadi N., Druhov O., Vilhutska R., Bets M., Stoianovskyi A., Organizational Development in Banks Management Systems, Banks and Bank Systems. – vol. 13, no. 3 (2018), s. 1-11.

Folwarski M., Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych a wybrane formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów, Rozprawy Ubezpieczeniowe: konsument na rynku usług finansowych, – nr 1 (27) (2018), s. 18-30.SSN 1896-3641.