dr Mateusz Folwarski

Doświadczenie zawodowe:

Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu bankowości, nowych technologii, innowacji finansowych i ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Odbył staż naukowy w Lwowskim Instytucie Bankowości (działającym przy Banku Centralnym Ukrainy) oraz wiodącej firmie badającej rynek wynagrodzeń Sedlak&Sedlak. Uczestnik licznych projektów dotyczących współpracy nauki z biznesem, m.in. ewaluacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (dla Ministerstwa Rozwoju), modelu finansowych transakcji trójstronnych (dla sektora SKOK). Współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego – ekspert ds. finansów i rynku bankowego.

Zainteresowania naukowe:

Nowe technologie w finansach, nieuczciwe praktyki rynkowe, finanse międzynarodowe.

Wybrane ostatnie publikacje:

Folwarski M., Sektor FinTech na europejskim rynku usług bankowych: wyzwania konkurencyjne i regulacyjne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019, s. 192, ISBN 978-83-8175-001-1.

Folwarski M., Wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach – tendencje i kontrowersje, Wydawnictwo: Poligrafia Redemptorystów, Kraków 2016, ISBN 978-83-7631-713-7.

Folwarski M., Firmy fintechowe – szansa czy zagrożenie dla sektora bankowego? [w:] Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, red. E. Miklaszewska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019, s. 139 – 155, ISBN 978-83-7561-983-6.

Folwarski M., Development of FinTech Financial Innovation Sector – an Opportunity or a Threat to People Employed in Banking? [w:] Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, red. Kapounek S., Kočiš Krůtilová V., Mendel University, Brno 2018, s. 199-209, ISBN 978-80-7509-561-9.

Folwarski M., Sektor bankowy i sektor FinTech – współpraca czy realne zagrożenie dla sektora bankowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, nr 529, s. 84-94, ISSN 1899-3192.

Folwarski M., Wyzwania w marketingu usług bankowych, [w:] Europejski rynek usług bankowych, red. Miklaszewska E., Folwarski M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2019, s. 220-238, ISBN 978-83-7252-758-5.

Folwarski M., The impact of selected regulations on the development of payments systems in Poland, Marketing and Management of Innovations, nr 3 (2018), s. 302 – 312, ISSN 2218-4511.

Folwarski M., Tradycyjne i nowoczesne formy budowania sieci bankowej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1 (973) (2018), s. 47-60, ISSN 1898-6447.

Folwarski M., Nelli Heorhiadi N., Druhov O., Vilhutska R., Bets M., Stoianovskyi A., Organizational Development in Banks Management Systems, Banks and Bank Systems. – vol. 13, no. 3 (2018), s. 1-11, ISSN 1816-7403.

Folwarski M., Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych a wybrane formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów, Rozprawy Ubezpieczeniowe: konsument na rynku usług finansowych, – nr 1 (27) (2018), s. 18-30, ISSN 1896-3641.