Kontrast

dr Piotr Karaś

Doświadczenie zawodowe:

Adiunkt w Katedrze  Bankowości UEK. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpraca z Amerykańską Agencją do spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz The Urban Institute Washington, DC oraz Krakowskim Instytutem Nieruchomości. Współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowie. Opiekun Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii.

 

Zainteresowania naukowe:

Pieniądz, polityka pieniężna, bankowość centralna, sieć bezpieczeństwa finansowego, funkcjonowanie pośrednictwa finansowego oraz finanse międzynarodowe.

 

Wybrane publikacje:

Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro = Integration of Institutional Investors in the Eurozone / Igor Kravchuk, Piotr Karaś // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. – nr 1 (47) (2016), s. 83-93. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/VvfLmRIkUdG3X3K5mJzNp9yTg.pdf. – ISSN 2084-4689.

Fundusze zbiorowego inwestowania na Ukrainie : wyzwania oraz kierunki rozwoju / Igor Kravchuk, Piotr Karaś // W: Fìnansovo-bankìvs’kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku : zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : Ternopìl’, 12-13 Listopada 2015 roku. – Ternopìl’ : Aston, 2015. – S. 72-74. – Bibliogr. – ISBN 978-966-308-627-9.

Demutualizacja i konsolidacja sektora building societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego / Piotr Karaś // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. – S. 172-183. – ISBN 978-83-7252-714-2.

Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym / Piotr Karaś, Igor Kravchuk // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. – Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. – (Nauka – Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). – S. 107-130. – Bibliogr. – ISBN 978-83-939641-0-9.

Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro = The Role of Institutional Investors in Financialization in the Eurozone / Piotr Karaś, Igor Kravchuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – vol. 49, nr 4 (2015), s. 185-193. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/660/1682. – ISSN 0459-9586.

Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych – przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich = Islamic vs. Conventional Banking – the Case of United Arab Emirates / Piotr Karaś, Wojciech Pacut // W: Finanse publiczne / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; 306). – S. 178-189. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7695-386-1. – Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28328/Karas_Porownanie_Dzialania_Bankow_Islamskich_i_Konwencjonalnych_2013.pdf.

Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim = The Principles and Structure of the Islamic Financial System in the Light of Solutions Practiced in the Western World / Piotr Karaś, Tomasz Kutrzeba // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 901 (2013), s. 83-95. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/842/664. – ISSN 1898-6447.

Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce = Comparison of Sample Islamic with Western Financial Instruments Available in Saudi Arabia and Poland / Piotr Karaś, Tomasz Kutrzeba // W: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania : bankowość / red. nauk. Irena Pyka, Joanna Cichorska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. – (Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 105). – S. 359-367. – Summ. – ISBN 978-83-7875-004-8.

Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego = The Availability of Loans to Enterprises During the Economic Crisis / Piotr Karaś // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś, Adam Kopiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 158). – S. 167-179. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7695-128-7.

Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej = Systemic Stress Test Asa Tool of Macroprudential Analysis / Piotr Karaś // W: Ekonomia. T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 168, t. 1). – S. 230-240. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7695-109-6.

W kierunku nowego paradygmatu regulacji kapitałowych banków = Towards a New Paradigm of Bank Capital Regulations / Piotr Karaś // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. – nr 11 (2011), s. 139-153. – Summ.. – [odczyt: 19.04.2012]. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Karas.pdf. – ISSN 1644-8979.

Polityka pieniężna w Unii Walutowej / Piotr Karaś // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. – Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. – (Seria: Nauka). – S. 37-64. – Bibliogr. – ISBN 978-83-927903-3-4.

Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii = Quantitative Easing : Reasons for Introduction and Bank of England Experience / Piotr Karaś // W: Ekonomia / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 113). – S. 342-354. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7695-097-6.

Wilhelma Röpkego koncepcja “trzeciej drogi” jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej = Wilhelm Röpke’s Concept of the Third Road as a Model for Establishing the Foundations of Economic Policy / Piotr Karaś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. – nr 840 (2010), s. 43-58. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170901520. – ISSN 1898-6447.

Banki na rynku pieniężnym / Piotr Karaś, Igor STYN // W: Bank na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. – Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. – S. 175-206. – Bibliogr. – ISBN 978-83-264-1052-9.