Kontrast

Katedra w mediach

16 września pracownicy Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego (prof. Ewa Miklaszewska, dr Krzysztof Kil i dr Mateusz Folwarski) przedstawili raport na temat wpływu pandemii COVID-19 na banki spółdzielcze w Polsce. Raport został przygotowany w ramach programu Analityczno-Badawczego przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości zrealizowanego we współpracy z ZBP, zaś najważniejsze wnioski zostały opisane na stronie aleBank.pl – zapraszamy do przeczytania raportu i najważniejszych wniosków:
https://alebank.pl/banki-spoldzielcze-po-pandemii/?id=383932&catid=25930
.