Katedralny Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego zachęca studentów niepełnosprawnych do kontaktu oraz zwracania się z wszelkimi problemami dotyczącymi kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z Katedralnym Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Michałem Bodą.

Dane kontaktowe :
mgr Michał Boda
pok. 711, pawilon F
terminy konsultacji: e-wizytówka
adres e-mail: bodam@uek.krakow.pl

Przydatne linki :
Strona główna Biura ds. Osób Niepełnosprawnych: http://bon.uek.krakow.pl
Konsultacje psychologa: http://bon.uek.krakow.pl/index.php?p=m&idg=ps,79