Kontrast

Konferencje naukowe i współpraca międzynarodowa

Wykład z Karolem Sadajem, Country Head, Aion Bank – Dlaczego odpaliłem nowy bank w Polsce – case study

W dniu 28 października 2021 r. odbyło się spotkanie Pana Karola Sadaja, Country Head, Aion Bank, ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Spotkanie zostało otwarte przez Panią profesor Ewę Miklaszewską, Kierownika Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego.

Pan Sadaj poprowadził wykład pt. „Dlaczego odpaliłem nowy bank w Polsce – case study”. W trakcie wystąpienia zostały poruszone kwestie odnoszące się do przyszłości bankowości, zmian modeli biznesowych banków, finansów behawioralnych, a także możliwości dla systemu bankowego jakie niesie ze sobą obecna rewolucja technologiczna.

Wydarzenie miało charakter hybrydowy. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ponad 250 osób.

Panu Karolowi Sadajowi bardzo dziękujemy za poświęcony czas i interesujący wykład!

.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa – The 2021 conference of The European Association of University Teachers of Banking and Finance – „Wolpertinger 2021 Conference in Banking and Finance

Kraków, 1-4 września 2021 r.

Organizator i partnerzy: Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Bangor University North Wales

Patroni Medialni: AleBank.pl, Bank – Miesięcznik Finansowy

Forma: hybrydowa

Strona internetowa konferencji


Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty ze Sławomirem Sikorą, Prezesem Banku Handlowego w Warszawie!

4 czerwca 2020 roku godz. 15:00-17:00

Szczegóły na plakacie do pobrania


Prezentacje z konferencji naukowej „Bankowość emocjonalna – czego banki mogą nauczyć się od neobanków i fintechów? Jak dokonać transformacji kultury i odpowiedzieć na wyzwania technologiczne?” 24 maja 2019 r.

Dzięki uprzejmości Prelegentów poniżej zamieszczone zostały prezentacje przedstawione na konferencji „Bankowość emocjonalna”

Wszystkim Prelegentom oraz uczestnikom konferencji bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie oraz zapraszamy do udziału w przyszłych wydarzeniach.


Prezentacje z konferencji naukowej „Banki spółdzielcze w nowym otoczeniu społeczno – gospodarczym” 24-25 maja 2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki uprzejmości Prelegentów poniżej zamieszczone zostały prezentacje przedstawione na konferencji „Banki spółdzielcze w nowym otoczeniu społeczno – gospodarczym”

Prezentacje z konferencji – do pobrania


Konferencja naukowa „Banki spółdzielcze w nowym otoczeniu społeczno – gospodarczym” 24-25 maja 2018 r.

Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Narodowy Bank Polski serdecznie zapraszają na konferencję naukową poświęconą wyzwaniom rozwojowym stojącym wobec sektora banków spółdzielczych, która odbędzie się w dniach 24-25 maja w oddziale okręgowym NBP w Krakowie.

Konferencja koncentruje się na wyzwaniach strategicznych i organizacyjnych stojących przed sektorem bankowości lokalnej w nowym otoczeniu społeczno-gospodarczym i jest podzielona na anglojęzyczną sesję międzynarodową (czwartek) i polskojęzyczną sesję krajową (piątek).

Konferencja stanowić będzie okazję do spotkania szerokiego grona pracowników naukowych, reprezentujących zarówno polskie, jak i zagraniczne ośrodki naukowe, przedstawicieli organów regulacyjnych, praktyków gospodarczych oraz przedstawicieli banków spółdzielczych, stanowiąc platformę wymiany poglądów na temat procesów i zagrożeń dotykających sektora bankowości lokalnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji do pobrania poniżej:

Program 24.05

Program 25.05

Zgłoszenia można przesyłać na adres członków Komitetu Organizacyjnego:

  • prof. dr hab. Ewa Miklaszewska – uumiklas@cyf-kr.edu.pl
  • dr Mateusz Folwarski – mateusz.folwarski@uek.krakow.pl
  • dr Krzysztof Kil – krzysztof.kil@uek.krakow.pl

 

 

24 maja 2019 r. w oddziale okręgowym NBP w Krakowie miała miejsce konferencja pt. „Bankowość emocjonalna”, która została zorganizowana przy współpracy Narodowego Banku Polski oraz Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencja była poświęcona wymianie poglądów rożnych interesariuszy rynku bankowego na temat wyzwań technologicznych oraz konkurencyjnych ze strony firm FinTech’owych, stojących przed polskim sektorem bankowym.

Program konferencji obejmował wystąpienie zaproszonych ekspertów zagranicznych, panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli banków, oraz trzy sesje tematyczne odnoszące się do roli nowych technologii (m.in. blockchain, płatności mobilne), wyzwań regulacyjnych i nowych oczekiwań ze strony klienta.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Program konferencji do pobrania: Program 24.05.2019 r. (pobierz)

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, dr Mateusz Folwarski, dr Krzysztof Kil, mgr Radosław Ciukaj.

Wszystkim przybyłym Uczestnikom bardzo dziękujemy, a zarazem serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłych wydarzeniach organizowanych przez Katedrę Bankowości.

Prezentacje z konferencji są do pobrania w zakładce Aktualności.


Konferencja naukowa „Banki spółdzielcze w nowym otoczeniu społeczno – gospodarczym” 24-25 maja 2018 r.

W dniach 24-25 maja w oddziale okręgowym NBP w Krakowie Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego wraz z Narodowym Bankiem Polskim zorganizowała konferencję naukową poświęconą wyzwaniom rozwojowym stojącym wobec sektora banków spółdzielczych.

Konferencja koncentrowała się na wyzwaniach strategicznych i organizacyjnych stojących przed sektorem bankowości lokalnej w nowym otoczeniu społeczno-gospodarczym i była podzielona na anglojęzyczną sesję międzynarodową (czwartek) i polskojęzyczną sesję krajową (piątek).

Konferencja stanowiła okazję do spotkania szerokiego grona pracowników naukowych, reprezentujących zarówno polskie, jak i zagraniczne ośrodki naukowe, przedstawicieli organów regulacyjnych, praktyków gospodarczych oraz przedstawicieli banków spółdzielczych, stanowiąc platformę wymiany poglądów na temat procesów i zagrożeń dotykających sektora bankowości lokalnej.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Program konferencji do pobrania poniżej:

Program 24.05

Program 25.05

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, dr Mateusz Folwarski, dr Krzysztof Kil.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy. Prezentacje z konferencji są do pobrania w zakładce Aktualności.


Konferencja naukowa „Dzień Dobry Biznes” 4 czerwca 2018 r.

4 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja “Dzień dobry Biznes”, organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Katedrą Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Kołem Naukowym Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podczas kilkugodzinnego cyklu wykładów i warsztatów można było się dowiedzieć, jak założyć własną firmę i stawiać pierwsze kroki w biznesie, w jaki sposób przekuć własną pasję w sukces za pomocą modelu biznesowego, co zrobić, by prowadzić skuteczny networking i personal branding, a także gdzie znaleźć dofinansowanie na założenie lub rozwój własnego przedsiębiorstwa.

Wykwalifikowani praktycy mieli okazję przekazać swoją wiedzę blisko 120 uczestnikom, wśród których znaleźli się nie tylko studenci, ale także przedstawicielom świata biznesu.

Prowadzący wydarzenie Pan Tomasz Mielniczuk z Departamentu Komunikacji BGK, zwrócił uwagę na fakt, jak istotnym jest poszerzanie swoich horyzontów o tematykę związaną z przedsiębiorczością jeszcze w trakcie studiów, tak aby w sytuacji pojawienia się najczęstszej przeszkody przy zakładaniu własnego biznesu przez młodego człowieka – deficytu funduszy na start – skutecznie wykorzystywać wachlarz dostępnych na rynku Unijnych instrumentów finansowych skierowanych do startupów.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy!


Międzynarodowe seminarium naukowe „The role of foreign capital in banking” 27 marca 2017 r.

W dniu 27 marca 2017 roku Katedra Bankowości wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zorganizowała międzynarodowe seminarium naukowe „The role of foreign capital in banking”. Celem seminarium była wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli polskiego sektora bankowego na temat znaczenia kapitału zagranicznego w bankowości, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wykłady wprowadzające wygłosili:

  • Prof. Paul Wachtel, NYU Stern School of Business: Ownership and Institutions – lessons from transition banking
  • Dr Lech Kurkliński, SGH, Director of ALTERUM – Center for Financial Research: Foreign capital in the Polish banking sector – intercultural context

Międzynarodowe seminarium naukowe „The role of ethics in post-crisis bank restructuring” 12 maja 2014 r.

W dniu 12 maja 2014 roku Zakład Bankowości Katedry Finansów wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zorganizował międzynarodowe seminarium naukowe „The role of ethics in post-crisis bank restructuring”. Celem seminarium była wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli polskiego sektora bankowego na temat standardów etycznych w bankowości, ich roli i obszarów zastosowania.

 


Międzynarodowa konferencja naukowa „Etyczna bankowość w okresie pokryzysowym” 5-6 grudnia 2013 r.

W dniach 5-6 grudnia 2013 r. Zakład Bankowości wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, zorganizował międzynarodową konferencję naukową „Etyczna bankowość w okresie pokryzysowym”.
Celem konferencji była analiza szeroko rozumianych standardów etycznych, ich roli i obszarów zastosowań. W trakcie dyskusji koncentrowano się nie tylko na działalności specjalistycznych „banków etycznych”, ale przede wszystkim na bankach konwencjonalnych, dla których także bardzo ważne jest kształtowanie kultury korporacyjnej w duchu etyki i wartości.

Restrukturyzacja pokryzysowa banków na rynku globalnym jest problemem wielowymiarowym – w niektórych dziedzinach osiągnięto znaczny sukces,  zwłaszcza w zakresie działań zwiększających bezpieczeństwo systemu bankowego. Inne obszary, na przykład reforma ładu korporacyjnego czy promowanie zachowań etycznych na rynku bankowym, pozostają daleko w tyle. W związku z tym, w trakcie obrad analizowano między innymi tendencje w zakresie etycznej bankowości w przekroju historycznym i geograficznym oraz czynniki makro- i mikroekonomiczne (takie jak konkurencja rynkowa, skala działalności podmiotów, źródła pochodzenia kapitału, rola instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa, a także rosnąca wrażliwość etyczna interesariuszy na rynku bankowym) wpływające na zachowania etyczne.

Konferencja miała charakter międzynarodowy – jej ważnym celem było porównanie doświadczeń w zakresie promowania etycznych postaw i wartości na rynku bankowym w różnych krajach.

Głównym organizatorem konferencji była prof. dr hab. Ewa Miklaszewska. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili dr Mateusz Folwarski i mgr Krzysztof Kil oraz pozostali pracownicy Zakładu Bankowości. Głównym sponsorem konferencji był Bank Zachodni, realizujący w Polsce program Santander Universidades.