Kontrast

Konkurs SU na najlepszego studenta UEK

#ZainwestujWSiebie – trwa nabór na bezpłatne szkolenia online dla studentów i absolwentów.

W ramach inicjatywy #ZainwestujWSiebie Santander Universidades oferuje 5 programów dla niemal 1,5 tysiąca studentów i młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową.

Jest to okazja na zdobycie cenionych na rynku kompetencji i certyfikatów.

Prezentacja “Programy szkoleniowe Santander Universidades – semestr zimowy 2020/21” – kliknij tutaj.

Aplikacja na wszystkie programy odbywa się poprzez platformę Santander-grants.com.

.

W semestrze zimowym oferujemy:

 • Akademię Santander Universidades: 200 studentów i absolwentów będzie miało możliwość wzięcia udziału w 9 spotkaniach online z najwyższą kadrą zarządzającą Santander Bank Polska. Uczestnicy będą mogli posłuchać wystąpień Prezesa Zarządu Michała Gajewskiego , Członków Zarządu, wysokiej rangi dyrektorów oraz Prezes Fundacji Santander Bank Polska Marzeny Atkielskiej. Inicjatywa ma na celu zainspirować młodych ludzi do dalszego rozwoju i wskazać możliwe ścieżki rozwoju, kluczowe kompetencje przyszłości oraz trendy z rynku finansowego.
  Aplikuj do 30.10.2020

 

 • Ogólnopolską Sesję Kół Naukowych: 200 stypendiów dla studentów działających w Kołach Naukowych. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.
  Aplikuj do 20.10.2020

 

 • Stypendia Santander Skills for Professional Development – ESADE: 400 stypendiów skierowanych do studentów i młodych absolwentów z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Celem programu jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, kreatywności, negocjacji, podejmowania decyzji.
  Aplikuj do 12.11.2020

 

 • Stypendia Santander English for Professional Development – Upenn: 500 stypendiów dla studentów i absolwentów, których angielski nie jest językiem ojczystym, z maksymalnie 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Celem jest zwiększenia umiejętności językowych i wiedzy w zakresie rozwoju zawodowego na globalnym rynku pracy, wybraniaj ścieżki zawodowej i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
  Aplikuj do 16.12.2020

 

 • Stypendia Santander Women Emerging Leaders – LSE: 125 stypendiów dla kobiet z doświadczeniem zawodowym od 5 do 12 lat. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności przywódczych i negocjacyjnych kobiet na obecnym etapie kariery zawodowej.
  Aplikuj do 09.11.2020

KONKURS PROGRAMU SANTANDER UNIVERSIDADES DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja Santander Bank Polska, realizująca program Santander Universidades w Polsce, zapraszają wyróżniających się studentów do składania zgłoszeń w konkursie na najlepszego studenta UEK w roku akademickim 2019/2020.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 ukończyli co najmniej drugi rok studiów I stopnia, przez cztery ostatnie semestry był studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uzyskali średnią ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższą niż 4,0. Dodatkowym atutem są inne udokumentowane osiągnięcia naukowe lub organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2019/2020. Warunkiem otrzymania nagrody jest też uczestnictwo w inauguracji roku akademickiego 2020/2021, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów dla nagrodzonych osób. Kapituła Konkursowa wyłoni dziewięciu laureatów, którzy otrzymają nagrody w kwocie 2000 złotych.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać przez stronę internetową:
https://bit.ly/UEKxSantanderUniversidades

do  27 września 2020 roku (wymagane wcześniejsze założenie konta w systemie).

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:

Regulamin

Załącznik