Kontrast

Konkurs SU na najlepszego studenta UEK

Konkurs – Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów UEK w roku akademickim 2020/2021

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Santander Universidades zapraszają wyróżniających się studentów do składania zgłoszeń w ósmej edycji konkursu dla najlepszych studentów UEK w roku akademickim 2020/2021.

Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów UEK jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), najlepszemu studentowi każdego Instytutu Uniwersytetu za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022, która odbędzie się 8 października 2021 roku. Zgłoszenie do konkursu jest możliwe do dnia 27 września 2021 roku.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy w roku w ciągu swoich ostatnich czterech semestrów uzyskali średnią ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższą niż 4,0. Dodatkowym atutem są inne udokumentowane osiągnięcia naukowe lub organizacyjne. Warunkiem otrzymania nagrody jest też uczestnictwo w inauguracji roku akademickiego 2021/2022, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów dla nagrodzonych osób. Wyłonieni przez Kapitułę Konkursową laureaci otrzymają dziewięć nagród po 2000 złotych.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać poprzez formularz na stronie internetowej do 27 września 2021 roku.

Link do fomularza:.https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda_uek_2021

.

Serdecznie zapraszamy!

.

Do pobrania:

Regulamin

Załącznik