Kontrast

mgr Katarzyna Parchimowicz

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek prawo stacjonarne). Przez rok studiowała na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach wymiany Erasmus. Spędziła również semestr na University of North Carolina (Asheville) w Stanach Zjednoczonych jako stypendystka programu ISEP (International Student Exchange Programs). Pracę magisterską o organizacjach zbiorowego zarządzania w Polsce oraz w Niemczech napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Adamskiego. Z wyróżnieniem ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Humboldt-Universität zu Berlin. W październiku 2016r. rozpoczęła studia doktoranckie na WPAiE UWr. W latach 2017 – 2018 pracowała również na stanowisku asystenta w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. Na początku 2018 roku została przyjęta do Young Researchers Group przy European Banking Institute. W 2019 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Law and Finance na Goethe University Frankfurt (Institute for Law and Finance). W czasie pobytu we Frankfurcie odbyła praktyki w dziale nadzoru bankowego Europejskiego Banku Centralnego. W roku akademickim 2019/2020 prowadziła badania jako Junior Academic Visitor w Commercial Law Centre (University of Oxford) oraz jako Visiting Scholar na Duke University School of Law (pobyt w Stanach Zjednoczonych został ufundowany w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej).

Zainteresowania naukowe:

Funkcjonowanie, historia i regulacje globalnych banków systemowo istotnych, stabilność finansowa, dynamiczna rola banków centralnych, nadzór bankowy w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, kryzysy finansowe i ekonomiczne.

Wybrane artykuły w czasopismach i monografiach:

Three Hidden Issues in the List of Global Systemically Important Banks, Oxford Business Law Blog, 30 stycznia 2020.

Basel IV Postponed: A Chance To Regulate Shadow Banking?, z Rossem Spence’m, Erasmus Law Review (2) 2020.

Missed targets and misplaced incentives? The case of parent undertaking requirement in the USA and in the EU, Journal of Banking Regulation 2019, Palgrave Macmillan, DOI: https://doi.org/10.1057/s41261-019-00108-x.

Parent undertaking requirement – Another headache for the UK financial market, BrieFin 1/2019, official European Banking Institute Newsletter.

Ein Jahr Umsetzungsgesetz zur Richtlinie 2014/26/EU: was hat sich wirklich geändert – gezeigt am Beispiel der GEMA, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, 1/2018, pp. 25-30.

Dyrektywa 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i trudności z jej implementacją na przykładzie Polski i Niemiec, Europejski Przegląd Sądowy 8/2017, pp. 22-33, ISSN 1895-0396.

Rola organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w środowisku cyfrowym na przykładzie Polski i Niemiec, AT Wydawnictwo, Kraków 2017, ISBN 978-83-63910-73-0.