Kontrast

mgr Radosław Ciukaj

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studia magisterskie, kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność Zarządzanie bankiem (rok ukończenia 2016). Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studia licencjackie, kierunek Rachunkowość i controlling, specjalność Rachunkowość (rok ukończenia 2015). Obecnie doktorant na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2015 r. laureat ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej organizowanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za pracę licencjacką pt. Międzynarodowa architektura nadzorcza a efektywność nadzoru bankowego (II nagroda). Posiada Europejski Certyfikat Bankowca.

Zainteresowania naukowe:

Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Bankowość centralna i polityka monetarna

Wybrane publikacje:

Determinants of the Non-performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries / Krzysztof KIL, Radosław CIUKAJ // W: Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. – Brno : Mendel University, 2019. –  S. 28. – Dostępne tylko streszczenie. – ISBN 978-80-7509-654-8

Wpływ sektora FinTech na rozwój rynku bankowego – doświadczenie niemieckie / Radosław CIUKAJ // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019. –  S. 201-215. – Bibliogr. – ISBN978-83-7561-983-6

Determinants of Polish Co-operative and Commercial Banks’ Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective / Krzysztof KIL, Radosław CIUKAJ // W: Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. – Brno : Mendel University, 2019. –  S. 27. – Dostępne tylko streszczenie. – ISBN 978-80-7509-654-8

Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej / Radosław CIUKAJ, Anna Cimer, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. –  S. 128-169. – ISBN 978-83-7252-758-5

Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość / Maria PŁONKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. – nr 3 (79) (2018/2019), s. 30-31. –  ISSN 1689-7757

Adequacy of the Financial Stability Indicators in the European Union Countries / Radosław CIUKAJ, Krzysztof KIL // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. – Brno : Mendel University, 2018. –  S. 156-166. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-80-7509-561-9. – Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf

Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems = Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego – wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 10 (970) (2017), s. 21-36. – Summ., streszcz. – Bibliogr. – Pełny tekst:https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045. –  ISSN 1898-6447

Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System – Selected Aspects = Wpływ i rozwój walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego – wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. – Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. –  S. 12-13. – Dostępne tylko streszczenia

Bankowość spółdzielcza w Austrii / Radosław CIUKAJ // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. – Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. –  S. 123-135. – Bibliogr. – ISBN 978-83-922099-7-3

Managing Financial Stability by the European Central Bank in the Period 2008-2012 / Radosław Ciukaj // Copernican Journal of Finance & Accounting. – vol. 5, nr 2 (2016), s. 57-72. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.015/11419. –  ISSN 2300-1240