Przedmioty specjalnościowe

Kierunek : Finanse i rachunkowość

 

Specjalność : Bankowość (stopień : 1. studia licencjackie)

Zajęcia i prowadzący:

  • Bankowość : Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska, dr Mateusz Folwarski, dr Krzysztof Kil, mgr Michał Boda, mgr Radosław Ciukaj;
  • Finanse międzynarodowe : dr Krystyna Czepielewska – Kałka, dr Piotr Karaś, dr Igor Styn, dr Andrzej Walitza, mgr Radosław Ciukaj;
  • Sieć bezpieczeństwa finansowego : dr Piotr Karaś, dr Krzysztof Kil;
  • Systemy bankowe na świecie : dr Andrzej Walitza.

 

Specjalność : Zarządzanie bankiem (stopień : 2. studia magisterskie)

Zajęcia i prowadzący:

  • Polityka pieniężna : dr Mateusz Folwarski, dr Piotr Karaś, dr Krzysztof Kil;
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi : dr Aleksandra Jurkowska, dr Krzysztof Kil;
  • Bank na rynku finansowym : dr Aleksandra Jurkowska, dr Igor Styn, dr Krzysztof Kil;
  • Megabanki na globalnym rynku finansowym : Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska, dr Mateusz Folwarski;
  • Rachunkowość bankowa : dr Igor Styn;
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym : dr Igor Styn.