Kontrast

Przedmioty specjalnościowe

Kierunek: Finanse i rachunkowość

 

Specjalność: Bankowość (stopień : 1. studia licencjackie)

Zajęcia i prowadzący:

  • Bankowość: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, dr Mateusz Folwarski, dr Krzysztof Kil, mgr Michał Boda, mgr Radosław Ciukaj;
  • Finanse międzynarodowe: dr Krystyna Czepielewska – Kałka, dr Igor Styn, dr Andrzej Walitza, mgr Radosław Ciukaj;
  • Sieć bezpieczeństwa finansowego: dr Krzysztof Kil;
  • Systemy bankowe na świecie: dr Andrzej Walitza.

 

Specjalność : Zarządzanie bankiem (stopień : 2. studia magisterskie)

Zajęcia i prowadzący:

  • Polityka pieniężna: dr Mateusz Folwarski, dr Krzysztof Kil;
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi: prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska, dr Krzysztof Kil;
  • Bank na rynku finansowym: prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska, dr Igor Styn, dr Krzysztof Kil;
  • Megabanki na globalnym rynku finansowym: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, dr Mateusz Folwarski;
  • Rachunkowość bankowa: dr Igor Styn;
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym: dr Krzysztof Kil, dr Igor Styn.