Kontrast

Zarządzanie bankiem – specjalność II stopień

Program specjalności:

Studia na specjalności Zarządzanie bankiem pozwalają studentom na zdobycie pogłębionej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania systemu finansowego i bankowego oraz działalności banków. W ramach programu specjalności analizowane są najważniejsze obszary działalności banku na rynku finansowym, w tym zarządzanie ryzykiem. Wprowadzone są także elementy analizy finansowej na potrzeby podejmowania decyzji finansowych.

Celem specjalności jest kształcenie analityków bankowych i specjalistów z zakresu zarządzania finansami, dzięki stymulowaniu kreatywności studentów i umiejętności samodzielnej pracy (np. przygotowania oferty produktowej czy oceny ryzyka inwestycyjnego). Celem specjalności jest też zapoznanie studentów z rolą pełnioną przez banki na polskim i globalnym rynku finansowym oraz z zagadnieniami związanymi z efektywnością i bezpieczeństwem systemu bankowego.

 

Przedmioty:

Na studiach drugiego stopnia w ramach specjalności Zarządzanie bankiem oferowanych jest 8 specjalistycznych przedmiotów : zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie strategiczne bankiem, analiza finansowa i prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, analiza rynku i konsumenta usług finansowych, rachunkowość bankowa,
megabanki na globalnym rynku finansowym, bankowość specjalistyczna, banki na rynku finansowym.

 

Kwalifikacje absolwenta i perspektywy zawodowe:

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów na specjalności Zarządzanie bankiem są istotnym atutem na rynku pracy. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w krajowych, europejskich i globalnych instytucjach finansowych – bankach, firmach pośrednictwa finansowego, firmach konsultingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, instytucjach ubezpieczeniowych i instytucjach regulacyjnych.
Program specjalności pozawala na przygotowanie studentów do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (ECB) EFCB 3E – międzynarodowy certyfikat wydawany przez European Banking & Financial Services Training Association. Uzyskanie Certyfikatu ECB EFCB 3E jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z obszaru rynku finansowego i bankowego, ale daje również możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po odbyciu dwuletniego stażu pracy w sektorze finansowym).

.

Zarządzanie bankiem – film promocyjny