Kontrast

Prof. dr hab. Stanisław OWSIAK

Prof. dr hab. Stanisław OWSIAK jest profesorem nauk ekonomicznych, doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie,  członkiem Prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, członkiem Rady Programowej Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej, redaktorem naczelnym czasopisma „Argumenta Oeconomica”. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach (2003-2004).  Członek Rady Polityki Pieniężnej (2004-2010).  Wieloletni wiceprzewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994-2004). Przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym (2017-2019). Wieloletni autor ekspertyz i opinii dla Kancelarii Sejmu i Senatu RP. Wieloletni kierownik Katedry Finansów (1993-2016), prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1996-2002). Wieloletni kierownik Studiów Podyplomowych. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego (1999-2016). Promotor 11 rozpraw doktorskich. Autor kilkudziesięciu recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, wniosków na tytuł naukowy profesora, recenzji wydawniczych.

Liczne staże i stypendia zagraniczne m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Szwajcarii.

Za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne wielokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Finansów, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego. Wyróżniony odznaczeniami państwowymi (m.in. Krzyż Oficerski OOP), Odznaka Honorowa Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej”, resortowymi (Medal Komisji Edukacji Narodowej). Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego II stopnia za najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2004-2007 pt. Finanse publiczne. Teoria i praktyka WN PWN, Warszawa 2005. Złota Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich.

Zainteresowania naukowe: finanse, finanse publiczne, polityka finansowa. Autor m.in. prac: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, (WN PWN, Warszawa 2006); Finanse (PWE, Warszawa 2015). Finanse publiczne. Ujęcie współczesne (WN PWN, Warszawa 2017). Autor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych. Kierownik 4 projektów badawczych NCN/KBN, kilkunastu grantów uczelnianych.