Kontrast

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

Wczoraj i dzisiaj…

Tak naprawdę to całkiem niedawno, bo 15 lutego 2001 r. powołano do życia Zakład Bankowości i Ubezpieczeń, który z dniem 1 stycznia 2003 r. został przekształcony w samodzielną Katedrę Ubezpieczeń. W lipcu 2013 r. nastąpiła zmiana nazwy katedry na Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń. Od samego początku funkcję kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dzięki której Kraków dołączył do ośrodków badań ubezpieczeniowych, które funkcjonowały wcześniej w innych w uczelniach ekonomicznych w kraju. Dziś w Katedrze pracuje dziewięć osób, poza prof. dr hab. Wandą Sułkowską, są to: Prof UEK, dr hab. Maria Płonka, dr Maciej Cycoń, dr Tomasz Jedynak, dr Alina Klonowska, dr Grzegorz Strupczewski, dr Jolanta Stanienda, dr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz oraz mgr Joanna Filiczkowska. Sekretariatem Katedry opiekuje się mgr Agnieszka Kluczewska, która pomaga nam w organizacji i realizacji większości przedsięwzięć. We wcześniejszych latach pracownikami Katedry były dr Grażyna Sordyl, dr Anna Szkarłat-Koszałka oraz mgr Edyta Czerwiec.

 Chwalimy się…

Podobno chwalić się trzeba, tym bardziej że mamy ku temu powody. Wielkim sukcesem Katedry są corocznie zdobywane czołowe miejsca na Uczelni w badaniach ankietowych studentów dotyczących jakości kształcenia. Jesteśmy z tego wszyscy bardzo dumni, przecież to właśnie dla studentów tu jesteśmy. Cieszymy się, że doceniono nie tylko naszą wiedzę i kompetencje, ale również, a może przede wszystkim – życzliwe nastawienie do studentów. Możemy pochwalić się również działaniami, które zbliżyły Kraków do Europy, a Europę do Krakowa. Z potrzeby wzajemnego poznania kilkunastoletnich doświadczeń oraz możliwości ich wykorzystania we własnych badaniach i działaniach zrodziła się idea cyklicznych spotkań, która przybrała formę międzynarodowych konferencji. Zorganizowaliśmy cztery takie przedsięwzięcia (w roku 2003, 2005, 2007 i 2009), na których gościliśmy przedstawicieli ośrodków akademickich z Czech, Słowacji, Kazachstanu, Rosji, Litwy oraz Węgier, a także przedstawicieli praktyki z polskich towarzystw i instytucji ubezpieczeniowych. Dzięki temu Kraków stał się stałym forum wymiany poglądów tak w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych, jak i społecznych. Chcąc poszerzyć obszar kontaktów i analizy, postanowiliśmy kolejne konferencje organizować wspólnie z Katedrą Prawa Cywilnego i Gospodarczego, kierowaną przez prof. dr hab. Bogusławę Gnelę. Dotychczas zorganizowaliśmy wspólnie cztery konferencje (w roku 2011, 2013, 2015 i 2017). Możemy pochwalić się również współpracą z otoczeniem gospodarczym. W ramach Katedry i indywidulanie współpracujemy z Komisją Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Rzecznikiem Finansowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzimy szkolenia z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, marketingu, sporządzania biznesplanów. Poszerzając zasięg naszych działań wpisujemy w harmonogram prac Katedry ofertę dla biznesu, która oprócz szkoleń i opracowywania analiz obejmować będzie również opracowywanie planów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz konsultacje funkcjonujących planów ubezpieczeniowych i emerytalnych.

 Co nas interesuje…

Oprócz zainteresowań naukowych, które znajdują odbicie w pracach naukowych publikowanych w materiałach konferencyjnych, Zeszytach Naukowych, książkach o zasięgu ogólnopolskim oraz specjalistycznej prasie, i które uzyskują liczne nagrody (zespołowe i indywidualne), mamy również inne „ludzkie” pasje. Każdy z nas w inny sposób odpoczywa i realizuje się prywatnie. Różnorodność naszych zainteresowań jest imponująca; oprócz podróży, które lubią chyba wszyscy, interesuje nas żeglarstwo, fotografia, sztuka, architektura wnętrz, kulinaria, ogrodnictwo, muzyka, film i piłka nożna. Stanowimy bardzo zgrany zespół, który cechuje się bardzo dużym poczuciem humoru. Mamy dystans do siebie i do świata. Swoje pasje potrafimy przekazać innym, co zaowocowało reaktywacją Koła Naukowego.

Nasi studenci…

Zawsze staramy się podkreślać, że to dla nich właśnie jesteśmy. Cenimy sobie bardzo ich opinię i staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, uruchamiając kursy oraz organizując konsultacje, na których można porozmawiać nie tylko o problemach naukowych.

Co będzie…

Mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej. W dalszym ciągu chcemy rozwijać się naukowo, poszerzać nasze zainteresowania oraz otwierać się na nowe kontakty i realizować nowe badania. Chcemy uśmiechem i życzliwością motywować młodych ludzi do pracy. Chcemy, aby nasza praca cały czas była naszą pasją i tego właśnie można nam życzyć.