Kontrast

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

Wczoraj i dzisiaj…

Tak naprawdę to całkiem niedawno, bo 15 lutego 2001 r. powołano do życia Zakład Bankowości i Ubezpieczeń, który z dniem 1 stycznia 2003 r. został przekształcony w samodzielną Katedrę Ubezpieczeń. W lipcu 2013 r. nastąpiła zmiana nazwy katedry na Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń. Od 2021 roku  funkcję kierownika Katedry pełni prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska. Pierwszym Kierownikiem Katedry była prof. dr hab. Wanda Sułkowska dzięki której Kraków dołączył do ośrodków badań ubezpieczeniowych, które funkcjonowały wcześniej w innych w uczelniach ekonomicznych w kraju. Dziś w Katedrze pracuje dziewięć osób: Prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska, Prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Prof. UEK, dr hab. Maria Płonka, Prof. UEK, dr hab. Grzegorz Strupczewski,  dr hab. Tomasz Jedynak, dr Maciej Cycoń, dr Jolanta Stanienda, dr Olena Pozniakova oraz mgr Michał Włodarczyk. Sekretariatem Katedry opiekuje się mgr Agnieszka Kluczewska, która pomaga nam w organizacji i realizacji większości przedsięwzięć. We wcześniejszych latach pracownikami Katedry były dr Grażyna Sordyl, dr Anna Szkarłat-Koszałka, mgr Edyta Czerwiec, dr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz oraz mgr Joanna Filiczkowska.

 Chwalimy się…

Podobno chwalić się trzeba, tym bardziej że mamy ku temu powody. Wielkim sukcesem Katedry są corocznie zdobywane czołowe miejsca na Uczelni w badaniach ankietowych studentów dotyczących jakości kształcenia. Jesteśmy z tego wszyscy bardzo dumni, przecież to właśnie dla studentów tu jesteśmy. Cieszymy się, że doceniono nie tylko naszą wiedzę i kompetencje, ale również, a może przede wszystkim – życzliwe nastawienie do studentów. Możemy pochwalić się również działaniami, które zbliżyły Kraków do Europy, a Europę do Krakowa. Z potrzeby wzajemnego poznania kilkunastoletnich doświadczeń oraz możliwości ich wykorzystania we własnych badaniach i działaniach zrodziła się idea cyklicznych spotkań, która przybrała formę międzynarodowych konferencji. Zorganizowaliśmy cztery takie przedsięwzięcia (w roku 2003, 2005, 2007 i 2009), na których gościliśmy przedstawicieli ośrodków akademickich z Czech, Słowacji, Kazachstanu, Rosji, Litwy oraz Węgier, a także przedstawicieli praktyki z polskich towarzystw i instytucji ubezpieczeniowych. Dzięki temu Kraków stał się stałym forum wymiany poglądów tak w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych, jak i społecznych. Chcąc poszerzyć obszar kontaktów i analizy, postanowiliśmy kolejne konferencje organizować wspólnie z Katedrą Prawa Cywilnego i Gospodarczego, kierowaną przez prof. dr hab. Bogusławę Gnelę. Dotychczas zorganizowaliśmy wspólnie cztery konferencje (w roku 2011, 2013, 2015 i 2017). Możemy pochwalić się również współpracą z otoczeniem gospodarczym. W ramach Katedry i indywidualnie współpracujemy z Komisją Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Rzecznikiem Finansowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzimy szkolenia z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, marketingu, sporządzania biznesplanów. Poszerzając zasięg naszych działań wpisujemy w harmonogram prac Katedry ofertę dla biznesu, która oprócz szkoleń i opracowywania analiz obejmować będzie również opracowywanie planów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz konsultacje funkcjonujących planów ubezpieczeniowych i emerytalnych.

 Co nas interesuje…

Oprócz zainteresowań naukowych, które znajdują odbicie w pracach naukowych publikowanych w materiałach konferencyjnych, Zeszytach Naukowych, książkach o zasięgu ogólnopolskim oraz specjalistycznej prasie, i które uzyskują liczne nagrody (zespołowe i indywidualne), mamy również inne „ludzkie” pasje. Każdy z nas w inny sposób odpoczywa i realizuje się prywatnie. Różnorodność naszych zainteresowań jest imponująca; oprócz podróży, które lubią chyba wszyscy, interesuje nas żeglarstwo, fotografia, sztuka, architektura wnętrz, kulinaria, ogrodnictwo, muzyka, film i piłka nożna. Stanowimy bardzo zgrany zespół, który cechuje się bardzo dużym poczuciem humoru. Mamy dystans do siebie i do świata. Swoje pasje potrafimy przekazać innym, co zaowocowało reaktywacją Koła Naukowego.

Nasi studenci…

Zawsze staramy się podkreślać, że to dla nich właśnie jesteśmy. Cenimy sobie bardzo ich opinię i staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, uruchamiając kursy oraz organizując konsultacje, na których można porozmawiać nie tylko o problemach naukowych.

Co będzie…

Mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej. W dalszym ciągu chcemy rozwijać się naukowo, poszerzać nasze zainteresowania oraz otwierać się na nowe kontakty i realizować nowe badania. Chcemy uśmiechem i życzliwością motywować młodych ludzi do pracy. Chcemy, aby nasza praca cały czas była naszą pasją i tego właśnie można nam życzyć.