dr hab. Maria Płonka, prof. UEK

e-wizytówka

W pracy na Akademii Ekonomicznej, a potem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie łączy kompetencje i profesjonalizm zawodowy z życzliwością i dystansem do rzeczywistości. Swą wiedzę teoretyczną umiejętnie łączy z bogatym doświadczeniem w doradztwie kierowanym do  różnych obszarów praktyki gospodarczej. W opinii studentów konsekwentnie zyskuje wysokie uznanie jako dydaktyk. W życiu prywatnym ma duży sentyment do góralszczyzny i Podhala, z którego pochodzi a chwile wolne najchętniej spędza pracując lub wypoczywając we własnym ogródku. Gdy czas pozwala – lubi turystyczne wycieczki w góry. Wieczory brydżowe wspomina z sentymentem; brak czasu….

Krótka informacja o stopniach naukowych i ścieżce zawodowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

[1985]  magister ekonomii – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

[1997] doktor nauk ekonomicznych – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

[2014] doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Pracownik Akademii Ekonomicznej /Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

[1985-87] Zakład Spółdzielczości i Obrotu Rolnego,

[1987 – 2000] Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości,

[2000 – 2001] Zakład Bankowości w Katedrze Finansów (od 1 .12. 2000 r.),

[2001] Zakład Bankowości w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń,

[2001 – nadal] Katedra Ubezpieczeń, od 2013 roku Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń.

 

Ścieżka  zawodowa:

W ramach umowy o pracę:

[1985 – nadal] Akademia Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – asystent, starszy asystent, adiunkt

[1993-1996] Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej – Konsultant, doradca ds. marketingu, finansów, analiz, biznes planów (wykonano w ramach obowiązków ok. 20 biznes planów, kilka planów marketingowych, kilka analiz finansowych spółdzielni wiejskich, 40 szkoleń)

[1997- 2013] Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie – adiunkt,

[2014 – 2016] Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach – profesor,

Stała współpraca w ramach umów cywilnoprawnych:

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego,

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

Zespół Ekspertów Menedżer

 

Obszary zainteresowań naukowych (od roku 1985):

– turystyka

– spółdzielczość,

– agrobiznes,

– bankowość,

– marketing, finanse ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego,

– ubezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, ubezpieczeń rolnych,

– ekonomia społeczna.

Działalność organizacyjna 

W latach 2002-2005 kierownik Punktu Konsultacyjnego / Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Nowym Targu.

Była członkiem zespołu powołanego w celu utworzenia jednostki wspólnej UEK i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu – Podhalańskiego Osrodka Nauk Ekonomicznych PONE. Od 1.10.2016 jest członkiem kierownictwa PONE.

Od 1.10.2016 r. prodziekan ds Rozwoju Wydziału Finansów i Prawa,

Od 1.10.2016 r. kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów PONE.

Dorobek naukowy jest aktualizowany w bazie Dorobek UEK 

Baza dorobek

 

Wg stanu na koniec września 2016 r. w dorobku naukowym (Baza DOROBEK)) posiadała ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych.

Współpraca z praktyką gospodarczą 

1) Szkolenia

W latach 1991-2006 prowadziła szkolenia z zakresu marketingu, merchandisingu, zarządzania marketingiem, sporządzania i “czytania” biznes-planów, finansów, zarządzania dla kadr kierowniczych, kandydatów do rad nadzorczych oraz pracowników “obsługi klienta” w przedsiębiorstwach z branż: spółdzielczość, rolnictwo, handel, budownictwo, przemysł hutniczy, elektrociepłownie, spółki węglowe, firmy dystrybucyjne, banki, ubezpieczyciele.

W latach 2007-2011 przedmiotem szkoleń były: analiza marketingowa, biznes plan, ekonomia społeczna..

Od 1993 – nadal jest wykładowcą z zakresu analizy marketingowej i bizsnes planu na kursie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

2. Opracowania i ekspertyzy

Przedmiotem opracowań i ekspertyz były w latach 1993-2006: plany marketingowe, biznes-plany, badania marketingowe, studia wykonalności, programy naprawcze, analizy ekonomiczne realizowane na zlecenie różnych firm (osoby fizyczne, spółdzielnie, spółki różnego rodzaju, w tym spółki notowane na GPW).  W dorobku zawodowym zrealizowała około 50 opracowań tego typu, sporządzonych na rzecz następujących sektorów: spółdzielczość, rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, piekarnictwo, rynek motoryzacyjny, rynek nawozowy, budownictwo, farmaceutyki, zakłady pracy chronionej, handel, przemysł, hurtowe rynki rolne, rynek nawozowy.

W latach 2003-2006 przedmiotem opracowań na rzecz praktyki były: wnioski, biznes plany i studia wykonalności dotyczące funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych SAPARD, PHARE 2002, ZPORR.

W latach 2007-2011 przedmiotem opracowań o charakterze aplikacyjnym były: stworzenie i wdrażanie koncepcji Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej, metodologii audytu społecznego i ewaluacji podmiotów ekonomii społecznej oraz biznes plany i studia wykonalności na rzecz prywatnych przedsiębiorców.

Problematyka seminaryjna

Tytuł oferowanego seminarium

Analiza finansowa przedsiębiorstw, gmin, Ubezpieczenia, Bankowość, Marketing, Biznes plan, Ekonomia społeczna

Zwięzły opis tematyki seminarium

Rynek ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw
Gospodarka finansowa gmin
Marketing bankowy
Podstawy bankowości
Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym i ubezpieczeniowym, Spółdzielczość
Biznes plan i Studium wykonalności dla potrzeb banku i pozyskania środków z Unii Europejskiej
Ekonomia społeczna