Kontrast

dr Maciej Cycoń

e-wizytówka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Autor licznych biznes planów i innych opracowań planistycznych na potrzeby kredytów oraz dotacji unijnych. Praca doktorska pt. Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego nagrodzona została I miejscem w Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego. Praca zdobyła również specjalną Nagrodę Prezesa ZUS dla najlepszej pracy doktorskiej. Rozprawa uzyskała także wyróżnienie w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlep­sze prace dok­torskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

Zainteresowania naukowe:

 • Alternatywne metody zabezpieczenia emerytalnego
 • Usługi.equity release
 • Prawne aspekty ubezpieczeń
 • Ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych
 • Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń
 • Reasekuracja

Dodatkowe informacje:

 • Złożony z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy na brokera ubezpieczeniowego (KNF, 2012)
 • Beneficjent ostateczny działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2011)
 • Sekretarz Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa UEK
 • Zastępcza Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • Opiekun I roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość
 • Opiekun Koła Naukowego Ubezpieczeń „Risk Management”

Nagrody studenckie:

 • „SuperMentor UEK 2015” w studenckim plebiscycie na najlepszego prowadzącego
 • „Mentor Wydziału Finansów UEK 2014” w studenckim plebiscycie na najlepszego prowadzącego
 • Mentor UEK 2013 w kategorii „Bratnia Dusza” w studenckim plebiscycie na najlepszego prowadzącego
 • Mentor UEK 2012 w kategorii „Bratnia Dusza” w studenckim plebiscycie na najlepszego prowadzącego

Nagrody Rektora (dydaktyczne):

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kategorii „Wykładowca najlepiej oceniany przez studentów w 2017 r.”
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kategorii „Wykładowca najlepiej oceniany przez studentów w 2016 r.”
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kategorii „Wykładowca najlepiej oceniany przez studentów w 2015 r.”
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kategorii „Wykładowca najlepiej oceniany przez studentów w 2014 r.”
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kategorii „Wykładowca najlepiej oceniany przez studentów w 2013 r.”

Nagrody Rektora (naukowe i organizacyjne):

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie II stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2015 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie III stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2011 r.

 .

I. Wykaz publikacji:

1. Redakcje naukowe

 • Nowe trendy w zabezpieczeniu emerytalnym. Przegląd Ubezpieczeń 2018, pod red. M. Cyconia, T. Jedynaka, G. Strupczewskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018.
 • Nowe trendy i innowacje w zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniach. Przegląd Ubezpieczeń 2018, pod red. M. Cyconia, T. Jedynaka, G. Strupczewskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018.
 • Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych, pod red. W. Sułkowskiej i M. Cyconia, Poltext, Warszawa 2017.
 • Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian. Przegląd Ubezpieczeń 2017, pod red. M. Cyconia, T. Jedynaka, G. Strupczewskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.
 • Współczesne problemy ubezpieczeń. Przegląd Ubezpieczeń 2016, pod red. M. Cyconia, T. Jedynaka, G. Strupczewskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016.

2. Rozdziały w monografiach/podręcznikach

 • Cycoń M., Umowa ubezpieczenia, [w:] Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, pod red. W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • Cycoń M., Finanse zakładów ubezpieczeń, [w:] Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, pod red. W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • Cycoń M., Jedynak T., Wybrane alternatywne metody zabezpieczenia emerytalnego, [w:] System ubezpieczeń społecznych, pod red. W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Cycoń M., Jedynak T., System ubezpieczeń społecznych w Polsce, [w:] System ubezpieczeń społecznych, pod red. W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Cycoń M., Wykorzystanie produktów ubezpieczeniowych do zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne: wybrane zagadnienia ekonomiczne, pod red. W. Sułkowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Cycoń M., Prawa członków towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w świetle polskiego ustawodawstwa, [w:] Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.

3. Artykuły naukowe

 • Cycoń M., Funkcjonowanie instytucji regresu nietypowego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, „Ubezpieczenia w Rolnictwie: Materiały i studia” 2015, nr 54.
 • Cycoń M., Maj-Waśniowska K., Reguły fiskalne dotyczące jednostek samorządu terytorialnego jako element konsolidacji fiskalnej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2012, nr 13.
 • Cycoń M., Udział towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w światowym rynku ubezpieczeniowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 848.
 • Cycoń M., Czerwiec E., Ubezpieczenia rentowe na przykładzie ofert wybranych zakładów ubezpieczeń, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 181.
 • Cycoń M., Jedynak T., Renty zmienne jako alternatywne źródło dochodu na starość, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 889.
 • Cycoń M., Jedynak T., Ubezpieczenie utraty zysku jako metoda zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 638.
 • Cycoń M., Jedynak T., Odwrócony kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda zabezpieczenia emerytalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 883.
 • Cycoń M., Maj-Waśniowska K., Formy odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2011, nr 11.
 • Cycoń M., Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na pięciu największych rynkach ubezpieczeniowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, nr 105.

II. Projekty naukowo-badawcze:

1. Projekty samodzielne

 • Analiza popytu na usługi equity release w Polsce w oparciu o metodę wyceny warunkowej, Badania Młodych Naukowców (BMN) 2016
 • Analiza świadomości polskich seniorów w zakresie usług equity release, Badania Młodych Naukowców (BMN) 2015
 • Wpływ świadczeń wypłacanych w ramach odwróconej hipoteki na budżety domowe seniorów”,Badania Młodych Naukowców (BMN) 2014
 • Uwarunkowania wykorzystania odwróconej hipoteki jako dodatkowej formy zabezpieczenia emerytalnego, Badania Młodych Naukowców (BMN) 2013

2. Projekty zespołowe (współudział)

 • Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa (2015), BS 046/WF-KZRU/01/2015/S/S046
 • Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa (2014), BS 018/WF-KZRU/01/2014/S/4214
 • Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych – próba oceny (2013), BS
 • Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń – próba oceny (2012), BS 30/KU/1/2012/S/030
 • Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof (2011), BS 116/KU/1/2011/S/595
 • Problemy rynków ubezpieczeniowych w warunkach kryzysu (2010), BS 46/KU/1/2010/S/559
 • Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce-kontynuacja (2009), BS 39/KU/1/2009/S/503
 • Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce (2008), BS 32/KU/1/2008/S/449

3. Projekty zespołowe (opiekun)

 • Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian – realizowany przez Koło Naukowe Ubezpieczeń „Risk Management” oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń w latach 2016-2017
 • Współczesne problemy ubezpieczeń – realizowany przez Koło Naukowe Ubezpieczeń „Risk Management” oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń w latach 2015-2016
 • Leksykon pojęć ubezpieczeniowych cz. I-V – realizowany przez Koło Naukowe Ubezpieczeń „Risk Management” w latach 2013-2016

III. Uczestnictwo w konferencjach naukowych (wybrane konferencje)

 • III Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 26.11 – 27.11.2015 (referat samodzielny)
 • Viadrina Compliance Congress, organizator: Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą 1.06 – 02.06.2015
 • Konferencja Katedr Finansów 2014: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krynica 22.09 – 24.09.2014
 • II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 28.11 – 29.11.2013 (referat samodzielny)
 • I Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 24.11 – 25.11.2011 (referat samodzielny)
 • IV Międzynarodowa Konferencja: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Rydzyna 17.05-19.05.2010 (referat we współautorstwie)
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 3.12 – 4.12.2009 (referat samodzielny)
 • III Międzynarodowa Konferencja: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rydzyna 25.05 -27.05.2009 (referat samodzielny)
 • II Międzynarodowa Konferencja: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Czerniejewo 24.11-25.11.2008