Kontrast

dr Tomasz Jedynak

e-wizytówka

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2009 r. Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UEK Zarządzanie projektami badawczymi i komercjalizacja wyników badań. W 2015 r. obronił na Wydziale Finansów UEK pracę doktorską pt. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW SA  oraz została wyróżniona Nagrodą Rektora UEK. Uczestnik warsztatów NUS-Santander Doctorate Workshop on Advanced Financial Risk Management na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze. W 2016 r. odbył półroczny staż naukowo-badawczy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w 2018 r. wykładał gościnnie na Lwowskim Instytucie Bankowości Narodowego Banku Ukrainy, Politechnice Lwowskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji za zakresu ekonomii i finansów, współautor dwóch podręczników akademickich. Wykonawca kilkunastu projektów naukowo-badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu finansów, w tym w szczególności problematykę ubezpieczeń społecznych i funkcjonowania systemu emerytalnego. Wykładowca na  studiach doktoranckich i studiach podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji i seminariów naukowych.

W przeszłości ściśle związany z praktyką gospodarczą jako pracownik biura maklerskiego oraz instytucji wyceniającej jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W ramach aktywności zawodowej zajmuje się świadczeniem usług w zakresie doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw oraz przygotowywaniem studiów opłacalności i biznes planów. Prowadzi również dedykowana szkolenia. Od kilku lat zasiada w organach nadzorczych spółek kapitałowych.

Prywatnie miłośnik gór (turystyka wysokogórska, skialpinizm), nart (instruktor narciarstwa zjazdowego) i wody (instruktor żeglarstwa, kitesurfing).

 Zainteresowania naukowe

 • zabezpieczenie emerytalne,
 • funkcjonowania i reformowanie systemów emerytalnych,
 • dobrowolne formy zabezpieczenia emerytalnego
 • behawioralne aspekty funkcjonowania systemów emerytalnych
 • wyzwania ekonomiczne i społeczne związane z procesem starzenia się ludności

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2018 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie drugiego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2017 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2017 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2016 r.
 • Nagroda Główna w Konkursie na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW w Warszawie S.A w 2016 r.
 • I miejsce w konkursie na najlepszy referat naukowy nt. rynku kapitałowego przeprowadzonym w ramach Kongresu Rynku Kapitałowego 2015.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2015 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2015 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2012 r.

Działalność naukowa

Publikacje

Granty i projekty badawcze

Konferencje i seminaria