Konferencja 2015

III Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków, 26 – 27 listopada 2015

Konferencja 2015

Z przedmowy do wydawnictwa konferencyjnego

Niniejsza publikacja jest rezultatem jednej z wielu dyskusji toczących się w środowiskach osób zajmujących się ubezpieczeniami w teorii, jak i głosów praktyków dostrzegających potrzebę doskonalenia bądź zmian w istotnych dla gospodarki obszarach.

W przekonaniu autorów i redaktorów książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowisk zajmujących się zagadnieniami zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem ubezpieczeń. Stanowi również głos w dyskusji na temat kierunków i możliwych rozwiązań w dostosowywaniu zabezpieczenia emerytalnego do zmieniających się warunków demograficznych, ekonomicznych i gospodarczych.

Całość książki została podzielona na cztery obszerne bloki tematyczne, skupiające teksty wokół problematyki: zarządzania ryzykiem, wybranych zagadnień rynku ubezpieczeń, ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz zabezpieczenia emerytalnego. Część tekstów została przygotowana przez autorów z Ukrainy i Rosji, co dodatkowo wzbogaca prezentowaną monografię, dając Czytelnikowi szansę zapoznania się – z pierwszej ręki – z aktualną sytuacją panującą na rynku ubezpieczeń w tych krajach.