Konferencja 2019 – Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

“Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej”

Kraków, 5 lipca 2019 r.


O konferencji:

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany międzynarodowych doświadczeń dotyczących współczesnych problemów rozwoju sektora ubezpieczeń oraz umożliwienie przedstawicielom instytucji finansowych i świata nauki konfrontacji poglądów na temat wyzwań stojących przed sektorem ubezpieczeniowym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Główne obszary tematyczne konferencji:

 1. Rozwój rynku ubezpieczeń,
 2. Innowacje produktowe w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych,
 3. Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych,
 4. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń,
 5. Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach,
 6. Prywatyzacja ubezpieczeń społecznych.

W ramach konferencji organizatorzy przewidują sesje planarną oraz sesje panelowe.

Konferencji towarzyszyć będzie seminarium naukowe “Wyzwania dla funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego w dobie czwartej rewolucji przemysłowej” realizowane w ramach projektu “Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” , problem węzłowy 3.3. Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych .

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu.

Patronat honorowy:

Konferencja została objęta honorowym patronatem:

 • Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK, dr hab. Andrzeja Chochóła
 • Rektora Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, doktora nauk technicznych, profesora Bobala Jurija Jarosławowycza
 • Rektora Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii, doktora filozofii, profesor   Yakovlevoji Oleny Wiaczesławiwny
 • Dziekana Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK, dr hab.  Mariusza Andrzejewskiego

.

Komitet naukowy konferencji:

 • prof. dr hab. Ihor Alieksieiev – Kierownik Katedry Finansów Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Narodowy «Politechnika Lwowska»
 • prof. dr hab. Iryna Choma – Katedra Finansów Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Narodowy «Politechnika Lwowska»
 • dr Pavlo Horyslavets – Kierownik Katedry Finansów, Rachunkowości i Analiz, Uniwersytet Narodowy «Politechnika Lwowska»
 • prof. UEK, dr hab. Maria Płonka – Prodziekan Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Pukała – Prorektor ds. Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • prof. dr hab. Wanda Sułkowska – Kierownik Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK, dr hab. Monika Szaraniec – Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Natalia Tkachenko – kierownik Katedry Ekonomii i Przedsiębiorczości Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii
 • prof. UEK, dr hab. Stanisław Wanat – Katedra Matematyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

.

Miejsce obrad konferencyjnych:

Sala Senacka, Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowickiej 27.

Link do mapy

.

Program konferencji:

Program konferencji (do pobrania)

Program seminarium “Wyzwania dla funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego w dobie czwartej rewolucji przemysłowej”

 .

Zgłoszenia i płatności:

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy kierować na skrzynkę pocztową   konferencja.ubezpieczenia@uek.krakow.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 maja 2019 r.

Koszt udziału w konferencji wynosi   200 PLN  i uwzględnia koszty udziału w konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.
Wpłat prosimy dokonywać na rachunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

70 2490 0005 0000 4600 9378 0221

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

z dopiskiem: “Konferencja Ubezpieczeniowa 2019” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji.

.

Organizatorzy:

 • Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Katedra Finansów Instytutu Ekonomii i Zarządzania Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”
 • Katedra Ekonomii i Przedsiębiorczości Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii

Komitet organizacyjny: dr Maciej Cycoń, mgr Joanna Filiczkowska, dr Tomasz Jedynak, dr Ivanna Myshchyshyn, dr Olena Poznyakova, dr Jolanta Stanienda, dr Wiktor Trynczuk

 

Kontakt:

konferencja.ubezpieczenia@uek.krakow.pl

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków