Kontrast

Konferencja 2019 – Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansowym

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

“Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansowym”

Lwów, 6 grudnia 2019 r.


O konferencji:

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany międzynarodowych doświadczeń dotyczących zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym oraz umożliwienie przedstawicielom instytucji finansowych i świata nauki konfrontacji poglądów na temat wyzwań stojących przed sektorem finansowym w Polsce i na Ukrainie.

Obrady konferencyjne koncentrować się będą głównie wokół zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym, w ramach poszczególnych sesji tematycznych planowana jest dyskusja nad następującymi zagadnieniami:

  • ubezpieczenie jako narzędzie zarządzania ryzykiem,
  • rynki finansowe w dobie starzenia się społeczeństwa,
  • finansowe aspekty rozwoju regionalnego.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu.

.

Miejsce obrad konferencyjnych:

Budynek  Politechniki Lwowskiej, 5 Mytropolyt Andrei str., Building 4, Room 430. Lviv, 79000, Ukraine

 

Program konferencji:

Program konferencji wkrótce.

 P.

Zgłoszenia i płatności:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia następuje przez przesłanie   formularza.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa   15 listopada 2019 r.

.

Organizatorzy:

  • Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Katedra Finansów Instytutu Ekonomii i Zarządzania Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”
  • Uniwersytet Łódzki.

Komitet organizacyjny: dr Maciej Cycoń, mgr Joanna Filiczkowska, dr Tomasz Jedynak, dr Alina Klonowska, , dr Olena Poznyakova, dr Wiktor Trynczuk.