Ułatwienia dostępu

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego

Konferencje

This time is different? Post-pandemic banking and financial markets conference

This time is different?
Post-pandemic banking and financial markets

International Conference organized by
Department of Banking and Global Financial System,
Cracow University of Economics, 27-28 April 2023

The Department of Banking and Global Financial System of Cracow University of Economics cordially invites prospective speakers and participants to an international conference, organized on 27-28 April, 2023, in hybrid form.

The aim of the conference is to discuss current trends in banking and financial markets and possibilities of enhancing bank profitability and the stability of the financial sector. The conference will also discuss the long-term impact of the COVID-19 pandemic on banking sector, both in negative and positive terms, including the impact of technology and old and new risks to bank stability and performance.

The two-day long conference will be conducted in hybrid form – in-person at Cracow University of Economics and online. The keynote speakers are Prof. Paul Wachtel, New York University Stern School of Business; Prof. Giovanni Ferri, LUMSA University of Rome and Prof. Sebastian Royo, Clark University.

The post-conference publication opportunities include a special issue of the Safe Bank Journal, publishes by The Polish Bank Guarantee Fund, and participation in a monograph published by an international publisher.

The participation in the conference is free of charge. The registration is open till April 20, 2023.

Please register <here>.

Conference partner

Bank Gospodarstwa Krajowego

Conference patronages

Kracow University of Economics The Polish Bank Association
The Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences


Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową organizowaną w formie hybrydowej w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku.

Celem konferencji jest analiza długookresowych skutków pandemii COVID-19 dla rynku bankowego oraz analiza aktualnych trendów, w tym możliwości odbudowy rentowności sektora bankowego i zapewnienia stabilności sektora finansowego. Podczas konferencji zostaną poruszone kwestie wpływu technologii i zmiany preferencji klientów, a także ryzyka prawnego i nowych ryzyk na polskim i globalnym rynku bankowym.

Dwudniowa konferencja będzie miała charakter hybrydowy – stacjonarny na UEK i zdalny, a keynote speakerem będzie Prof. Paul Wachtel z New York University Stern School of Buisness; Prof. Giovanni Ferri z LUMSA University of Rome; oraz Prof. Sebastian Royo z Clark University. Obrady będą odbywały się w języku angielskim, z wyjątkiem sesji specjalnej o bankowości spółdzielczej w języku polskim, oraz dwujęzycznej sesji studenckiej/doktoranckiej.

Możliwości publikacyjne to udział w pokonferencyjnym specjalnym numerze czasopisma BFG „Bezpieczny Bank” oraz udział w monografii wydanej w j. angielskim w międzynarodowym wydawnictwie.

Zarejestruj się <tutaj>.

Partner konferencji

Bank Gospodarstwa Krajowego

Patronat konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
Związek Banków Polskich
Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

This time is different? Post-pandemic banking and financial markets UEK, Paw. F, room 713 and online, 27-28.04.2023

Conference program

Thursday, 27 April

9.00   Registration

9.30   Opening Addresses

 • University Representatives
 • Polish Bank Association Representative

10.00   Online opening address (TBC)

10.15-11.15   Opening Session – keynote speakers (onsite, UEK). Chair: Prof. Ewa Miklaszewska, Cracow University of Economics

 • Paul Wachtel, New York University, Stern School of Business
 • Giovanni Ferri, LUMSA University of Rome

11.15-11.30   Coffee break

11.30- 12.30    Session I: Macroeconomic factors, risks and challenges in banking (onsite, UEK). Chair: Prof. Aleksandra Jurkowska, Cracow University of Economics

 • Determinants of income-smoothing during COVID-19 pandemic in EEA banks. Prof. Małgorzata Olszak, Warsaw University
 • Did the COVID-19 pandemic amplify the positive impact of income diversification on the profitability of European banks? Prof. Sylwester Kozak, Warsaw Univ. of Life Science and dr Agata Wierzbowska, Kobe University
 • Systemic turbulence and risk spillovers in IBOR rates in Europe. Dr Marta Anita Karaś, Economic University Wrocław

12.30- 13.30   Session II: New technologirs, risks and challenges in banking (onsite, UEK). Chair: Prof. Elżbieta Kubińska, Cracow University of Economics

 • Risk culture in post-pandemic environment. Prof. Lech Kurkliński and Prof. Stanisław Kasiewicz, SGH
 • New technology and post-pandemic banking. Prof. Małgorzata Pawłowska, SGH
 • CBDCs - causes and challenges. Dr Magdalena Kozińska, SGH

13.30-14.30   Lunch Break

14.30- 16.00   Special session on cooperative bankining (panel discussion, onsite, in Polish) Chairs: prof. Mateusz Folwarski and dr Krzysztof Kil, UEK Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w niestabilnym otoczeniu gospodarczym – dyskusja panelowa. Prowadzący: prof. Mateusz Folwarski i dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Introduction: Dr Marcin Idzik, Warsaw Univ. of Life Sciences and Market Research Agency Minds & Roses

Invited panelists:

 • dr Sławomir Czopur – President of the Management Board, System Ochrony Zrzeszenia Bank BPS SA
 • Michał Ołdakowski – President of the Management Board, IPS SGB-Bank SA
 • Paweł Kapel –President of the Management Board, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie (tbc)
 • Adam Dudek –President of the Management Board, Bank Spółdzielczy w Limanowej
 • Bartosz Kublik –President of the Management Board, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 • Tomasz Łazarski –President of the Management Board, Małopolski Bank Spółdzielczy (tbc)

16.00- 16.30    Keynote speaker (online): Prof. Sebastian Royo, Provost and Vice President for Academic Affairs, Clark University

16.30 -17.30    Bank risks and returns in the post-pandemic environment - panel discussion (online). Chair prof. Jan Szambelańczyk, Economic University Poznań

Invited panelists:

 • Monika Marcinkowska, University of Łódz, EBA Banking Stakeholder Group
 • Ryszard Kokoszczyński, Warsaw University
 • Mariusz Zygierewicz, Director of Regulatory Group, Polish Bank Association

Friday, 28 April

9.30 Registration

10.00-11.30   Session I: New risks and challenges in banking (hybrid) Chair: Prof. Marcin Czupryna, Cracow University of Economics

 • Bank presence in the bond market Dr Paweł Węgrzyn, SGH (online)
 • Is European Union policy for sustainable finance effective in driving corporate decarbonization in countries heavily dependent on fossil fuels? Evidence from Poland and Hungary (onsite) Prof. Anna Doś, Prof. Joanna Błach and Dr Małgorzata Lipowicz, Economic Univ. Katowice; Prof. Francesco Pattarin and Elisa Florio, University of Modena e Reggio Emilia
 • ESG priorities and bank efficiency (onsite) Dr Michał Boda, Cracow University of Economics

11.30-12.00   Cofee break

12.00-14.00   Session II: Financial markets in post-pandemic environment: Students’ and doctoral session. Chair: Wojciech Jarosz, Cracow Univ. of Economics

.

The participation in the conference is free of charge. The registration is open till April 20, 2023.

Please register <here>.

Conference venue:

 • Onsite: Cracow University of Economics, Rakowicka 27, Pav. F, room 713
 • Online: link will be provided 2 days before the conference


Konferencja jest bezpłatna dla uczestników online i stacjonarnych. Aby wziąć udział online lub stacjonarnie, proszę zarejestrować się do 20 kwietnia 2023 roku.

Prosimy o rejestrację za pośrednictwem interaktywnego formularza <tutaj>.

Miejsce konferencji:

 • stacjonarnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Paw. F, sala 713
 • zdalnie: link do transmisji online będzie dostępny 2 dni przed obradami


Komitet organizacyjny / Conference management team:

 • prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
 • prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska
 • prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski
 • dr Krzysztof Kil
 • dr Michał Boda
 • mgr Radosław Ciukaj
 • mgr Bartłomiej Balawejder
 • mgr Wojciech Jarosz

Dept. of Banking and Global Financial System, Institute of Finance, Cracow University of Economics, Rakowicka 27, 31-510 Kraków.

Secretarial office: mgr Małgorzata Gołąbek, tel. 12 293 74 15, e-mail: golabekm@uek.krakow.pl

Specific enquiries should be directed to:

 • Academic program and publication: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska (e-mail: uumiklas@cyf-kr.edu.pl, miklasze@uek.krakow.pl) and prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska (e-mail: jurkowsa@uek.krakow.pl)
 • Cooperative bank session: prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski (e-mail: mateusz.folwarski@uek.krakow.pl) and dr Krzysztof Kil (e-mail: kilk@uek.krakow.pl)
 • Student session: mgr Wojciech Jarosz (e-mail: jaroszw@uek.krakow.pl)
 • Payments and invoices: dr Krzysztof Kil (e-mail: kilk@uek.krakow.pl)
 • Conference website and technical information: dr Michał Boda (e-mail: bodam@uek.krakow.pl)
 • Other enquiries: mgr Radosław Ciukaj (e-mail: ciukajr@uek.krakow.pl) and Bartłomiej Balawejder (e-mail: balawejb@uek.krakow.pl)


Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego, Instytut Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.

Sekretariat Katedry: mgr Małgorzata Gołąbek, tel. 12 293 74 15, e-mail: golabekm@uek.krakow.pl

Pytania w poszczególnych tematach prosimy kierować na adres:

 • Program akademicki i publikacje: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska (e-mail: uumiklas@cyf-kr.edu.pl, miklasze@uek.krakow.pl) oraz prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska (e-mail: jurkowsa@uek.krakow.pl)
 • Sesja banków spółdzielczych: prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski (e-mail: mateusz.folwarski@uek.krakow.pl) oraz dr Krzysztof Kil (e-mail: kilk@uek.krakow.pl)
 • Sesja studencka: mgr Wojciech Jarosz (e-mail: jaroszw@uek.krakow.pl)
 • Płatności i faktury: dr Krzysztof Kil (e-mail: kilk@uek.krakow.pl)
 • Strona konferencji i kwestie techniczne: dr Michał Boda (e-mail: bodam@uek.krakow.pl)
 • Pozostałe zapytania: mgr Radosław Ciukaj (e-mail: ciukajr@uek.krakow.pl) oraz Bartłomiej Balawejder (e-mail: balawejb@uek.krakow.pl)