Ułatwienia dostępu

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego

Konferencje

This time is different? Post-pandemic banking and financial markets conference

This time is different?
Post-pandemic banking and financial markets

International Conference organized by
Department of Banking and Global Financial System,
Cracow University of Economics, 27-28 April 2023

The Department of Banking and Global Financial System of Cracow University of Economics cordially invites prospective speakers and participants to an international conference, organized on 27-28 April, 2023, in hybrid form.

The aim of the conference is to discuss current trends in banking and financial markets and possibilities of enhancing bank profitability and the stability of the financial sector. The conference will also discuss the long-term impact of the COVID-19 pandemic on banking sector, both in negative and positive terms, including the impact of technology and old and new risks to bank stability and performance.

The two-day long conference will be conducted in hybrid form – in-person at Cracow University of Economics and online. The keynote speakers are Prof. Paul Wachtel, New York University Stern School of Business; Prof. Sebastian Royo, Clark University and Prof. Laurence M. Ball, The Johns Hopkins University.

The post-conference publication opportunities include a special issue of the Safe Bank Journal, publishes by The Polish Bank Guarantee Fund, and participation in a monograph published by an international publisher.

The participation in the conference is free of charge. The registration is open until April 26, 2023, at 12:00 p.m.

Please register <here>.

Conference partner

Bank Gospodarstwa Krajowego

Conference patronages

State Street

The Polish Bank Association
The Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences


Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową organizowaną w formie hybrydowej w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku.

Celem konferencji jest analiza długookresowych skutków pandemii COVID-19 dla rynku bankowego oraz analiza aktualnych trendów, w tym możliwości odbudowy rentowności sektora bankowego i zapewnienia stabilności sektora finansowego. Podczas konferencji zostaną poruszone kwestie wpływu technologii i zmiany preferencji klientów, a także ryzyka prawnego i nowych ryzyk na polskim i globalnym rynku bankowym.

Dwudniowa konferencja będzie miała charakter hybrydowy – stacjonarny na UEK i zdalny, a keynote speakerem będzie Prof. Paul Wachtel z New York University Stern School of Business, Prof. Sebastian Royo z Clark University oraz Prof. Laurence M. Ball z The Johns Hopkins University. Obrady będą odbywały się w języku angielskim, z wyjątkiem sesji specjalnej o bankowości spółdzielczej w języku polskim, oraz dwujęzycznej sesji studenckiej/doktoranckiej.

Możliwości publikacyjne to udział w pokonferencyjnym specjalnym numerze czasopisma BFG „Bezpieczny Bank” oraz udział w monografii wydanej w j. angielskim w międzynarodowym wydawnictwie.

Konferencja jest bezpłatna dla uczestników online i stacjonarnych. Aby wziąć udział online lub stacjonarnie, proszę zarejestrować się do 26 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00.

Zarejestruj się <tutaj>.

Partner konferencji

Bank Gospodarstwa Krajowego

Patronat konferencji

State Street

Związek Banków Polskich
Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
This time is different:
post-pandemic banking and financial markets
Cracow University of Economics
building S, room 9, building F, room 713 and online,
27-28 April 2023

Conference program

Thursday, 27 April 2023. Room S-9 (F-713 when indicated)

9.00   Registration and Coffee

10.00   Welcoming Addresses

 • Prof. Paweł Lula, Vice-Rector for Research, Cracow University of Economics
 • Prof. Elżbieta Kubińska, Director of Institute of Finance, CUE
 • Prof. Ewa Miklaszewska, Head of Department of Banking and Global Financial System and Chair of Confernece Organizational Committee

10.15-11.00   Opening Session – Invited Speakers

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, President of Polish Bank Association
 • Mateusz Walewski, Chief Economist at Bank Gospodarstwa Krajowego (Polish Development Bank – BGK) - the Conference Partner
 • Antoni Leonik, Head of Investment Manager Services, State Street Bank

11.00-11.30   Keynote Speaker Session I
Chair: Prof. Jan Szambelańczyk, Chief Editor of “Safe Bank” published by The Bank Guarantee Fund

 • Prof. Paul Wachtel, New York University, Stern School of Business and Fulbright Specialist Program: 21st Century Central Banking

11.30-12.00   Coffee break

12.00-13.15   Parallel Session I: Macroeconomic factors, risks and challenges in banking (room S-9)
Chair: Dr Mariusz Zygierewicz, Director of Regulatory Group, ZBP

 • The (macro)prudential channel of monetary policy. The case of Poland
  Dr Marcin Czaplicki, SGH Warsaw School of Economics
 • Did the COVID-19 pandemic amplify the positive impact of income diversification on the profitability of European banks?
  Prof. Sylwester Kozak, Warsaw University of Life Science and Dr Agata Wierzbowska, Kobe University
 • Drivers of the profit-shifting effect in the banking sector in Poland
  Prof. Renata Karkowska and Prof. Anna Białek-Jaworska, University of Warsaw
 • Systemic turbulence and risk spillovers in IBOR rates in Europe
  Dr Marta Anita Karaś, Wroclaw University of Economics and Business
  Prof. Ewa Dziwok, University of Economics in Katowice
  Dr Michał Stachura, Jan Kochanowski University of Kielce

12.00-13.15   Parallel Session II: Are new technologies the future of banking? (room F-713)
Chair: Prof. Elżbieta Kubińska, Cracow University of Economics

 • Introduction to Decentralized Finance
  Adam Wdowczyk, Accenture
 • Culture risk in banking after the pandemic era
  Prof. Lech Kurkliński and Prof. Stanisław Kasiewicz, SGH and think tank ALTREUM
 • Central Bank Digital Currency - economic or political project?
  Dr Magdalena Kozińska, SGH Warsaw School of Economics
 • New technology and post-pandemic banking
  Prof. Małgorzata Pawłowska, SGH Warsaw School of Economics (online)

13.15-14.30   Lunch Break

14.30-16.00   Special session on cooperative banking (in Polish language)
Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w niestabilnym otoczeniu gospodarczym.
Prowadzący / Chairs: prof. Mateusz Folwarski and Dr Krzysztof Kil, CUE

Introduction / Wprowadzenie do dyskusji:

 • Ryzyka i wyzwania dla sektora spółdzielczego
  Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, SGH Warsaw School of Economics and Vice President of Management Board of The National Association of Cooperative Banks
 • Trendy w otoczeniu banków spółdzielczych – rezultaty badań rynkowych
  Dr Marcin Idzik, Warsaw University of Life Sciences and Market Research Agency Minds & Roses

Invited speakers / Zaproszeni paneliści:

 • Dr Sławomir Czopur - President of the Management Board, SOZ Banku BPS SA
 • Michał Ołdakowski - President of the Management Board, IPS SGB-Bank SA
 • Adam Dudek - President of the Management Board, Bank Spółdzielczy w Limanowej
 • Paweł Kapel - President of the Management Board, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie
 • Bartosz Kublik - President of the Management Board, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 • Tomasz Łazarski - President of the Management Board, Małopolski Bank Spółdzielczy

16.00-16.30   Keynote Speaker Session II
Chair: Prof. Ewa Miklaszewska, Cracow University of Economics

 • Welcoming remarks: Prof. Karolina Klecha-Tylec, Vice-Rector for Education and Student Affairs, Cracow University of Economics
 • Prof. Sebastian Royo, Provost and Vice President for Academic Affairs, Clark University (online)

16.30-17.00 Coffee break

17.00-18.00  Panel Session: Bank risks and returns in the post-pandemic environment (room F-713)
Chair: Prof. Ryszard Kokoszczyński, University of Warsaw (online)

Invited panelists:

 • Prof. Lech Kurklinski, SGH Warsaw School of Economics
 • Prof. Kamil Liberadzki, Polish Financial Supervision Authority and SGH Warsaw School of Economics
 • Prof. Monika Marcinkowska, University of Łódz and EBA Banking Stakeholder Group (online)
 • Dr Mariusz Zygierewicz, Director of Regulatory Group, Polish Bank Association

18.00-18.30   Keynote Speaker Session III (room F-713)
Chair: Prof. Ewa Miklaszewska, Cracow University of Economics

 • Prof. Laurence M. Ball, The Johns Hopkins University: Financial crisis of 2008 – lessons learned (online)

19.00-21.00   Conference dinner

Friday, 28 April 2023 (building F, room 713)

9.30   Registration and Coffee

10.00-10.45   Session I: Banking challenges, developments and solutions
Chair: Prof. Marcin Czupryna, Cracow University of Economics

 • Bank presence in the bond market
  Dr Paweł Węgrzyn, Polish Financial Supervision Authority and SGH Warsaw School of Economics (online)
 • Determinants of income-smoothing during COVID-19 pandemic in EEA banks
  Prof. Małgorzata Olszak, University of Warsaw (online)
  Prof. Christophe Godlewski, University of Strasbourg
  dr Gracjan Bachurewicz, University of Warsaw
 • Calculating inflation target – discussion
  Grzegorz Pytel, Sobieski Institute

10.45-11.00   Coffee break

11.00-12.00   Session II: New risks and challenges in global banking
Chair: Dr Andrzej Walitza, Cracow University of Economics

 • Is European Union policy for sustainable finance effective in driving corporate decarbonization in countries heavily dependent on fossil fuels? Evidence from Poland and Hungary
  Prof. Anna Doś, Prof. Joanna Błach and Dr Małgorzata Lipowicz, University of Economics in Katowice;
  Prof. Francesco Pattarin and Elisa Florio, University of Modena e Reggio Emilia
 • The US-China technological was and its reprecussion for global stability
  Prof. Piotr Łasak, Jagiellonian University
 • ESG priorities and bank efficiency
  Dr Michał Boda, Cracow University of Economics
 • How the banking system of Ukraine maintains stability during the war
  Prof. Oleksiy Druhov, Lviv Polytechnic National University (online)

12.15-14.00   Lunch
12.00   Student Special Session: Financial markets in the post-pandemic environment (online)
Chair: Wojciech Jarosz, Cracow University of Economics

 • How did the pandemic affect the security of banking and financial markets?
  Kinga Madej, Applied Informatics (MSc), Krakow University of Economics
 • Alternatywne rodzaje oprocentowania jako odpowiedź na ryzyko stopy procentowej
  Bartosz Buta, Banking Scientific Club, Krakow University of Economics
 • Wpływ zmian w kodeksie pracy na unormalizowanie pracy zdalnej w sektorze bankowym
  Mikołaj Babis, Banking Scientific Club, Krakow University of Economics
 • Transformacja cyfrowa JP Morgan Chase
  Kinga Tokarz, Banking Scientific Club, Krakow University of Economics
 • Popularyzacja usług finansowych świadczonych w formie elektronicznej - wpływ pandemii COVID-19
  Marta Krzystolik & Mariya Kozachenko, Krakow University of Economics
 • Digitalizacja usług bankowych
  Natalia Kołodziejczyk, Law, Krakow University of Economics & Kacper Jastrzębski, Law, UMCS
 • Stabilność polskiego sektora bankowego w obliczu upadku banków zagranicznych
  Barbara Kozak, Banking Scientific Club, Krakow University of Economics
 • Zmiany poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w wyniku pandemii COVID-19
  Paulina Szatan, WISE, SIAG (Students Institute of Economic Analysis), Krakow University of Economics
 • Upadek Silicon Valley Banku. Czy urealniamy ryzyko systemowe?
  Michał Walter, Finance, Banking Insurance (BA), Jagiellonian University
 • Rola bankowości w ożywieniu gospodarki po pandemii
  Justyna Szydełko, Banking Scientific Club, Krakow University of Economics
 • Szanse i zagrożenia związane z rozwojem sektora FinTech w świetle doświadczeń pokolenia Z
  Maja Rusek, Banking Scientific Club, Krakow University of Economics
 • Digitalizacja rynku bankowego
  Kinga Smoleń, Financial Audit Scientific Club „Audyt", Krakow University of Economics
 • Chiński system bankowy w trakcie i po pandemii COVID-19
  Martyna Pinda, Banking Scientific Club, Krakow University of Economics
 • Postępująca cyfryzacja w branży finansowej jako perspektywa rozwoju
  Bartłomiej Kurzeja & Karolina Łabuda, Krakow University of Economics
 • Podejście konsumentów do banków cyfrowych
  Paulina Płaza, Banking Scientific Club, Krakow University of Economics
 • Wpływ miejsca działalności banków spółdzielczych w Polsce na kształtowanie się wskaźnika Non-Performing Loan (NPL)
  Bartłomiej Beruś & Piotr Palac, SIAG (Students Institute of Economic Analysis)

Conference partner

Bank Gospodarstwa Krajowego

Conference patronages

State Street

The Polish Bank Association
The Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences

The participation in the conference is free of charge. The registration is open until April 26, 2023, at 12:00 p.m.

Please register <here>.

Conference venue:

 • Onsite: Cracow University of Economics, Rakowicka 27, Pav. F, room 713
 • Online: link will be provided 2 days before the conference


Konferencja jest bezpłatna dla uczestników online i stacjonarnych. Aby wziąć udział online lub stacjonarnie, proszę zarejestrować się do 26 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00.

Prosimy o rejestrację za pośrednictwem interaktywnego formularza <tutaj>.

Miejsce konferencji:

 • stacjonarnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Paw. F, sala 713
 • zdalnie: link do transmisji online będzie dostępny 2 dni przed obradami


Komitet organizacyjny / Conference management team:

 • prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
 • prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska
 • prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski
 • dr Krzysztof Kil
 • dr Michał Boda
 • mgr Radosław Ciukaj
 • mgr Bartłomiej Balawejder
 • mgr Wojciech Jarosz

Dept. of Banking and Global Financial System, Institute of Finance, Cracow University of Economics, Rakowicka 27, 31-510 Kraków.

Secretarial office: mgr Małgorzata Gołąbek, tel. 12 293 74 15, e-mail: golabekm@uek.krakow.pl

Specific enquiries should be directed to:

 • Academic program and publication: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska (e-mail: uumiklas@cyf-kr.edu.pl, miklasze@uek.krakow.pl) and prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska (e-mail: jurkowsa@uek.krakow.pl)
 • Cooperative bank session: prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski (e-mail: mateusz.folwarski@uek.krakow.pl) and dr Krzysztof Kil (e-mail: kilk@uek.krakow.pl)
 • Student session: mgr Wojciech Jarosz (e-mail: jaroszw@uek.krakow.pl)
 • Payments and invoices: dr Krzysztof Kil (e-mail: kilk@uek.krakow.pl)
 • Conference website and technical information: dr Michał Boda (e-mail: bodam@uek.krakow.pl)
 • Other enquiries: mgr Radosław Ciukaj (e-mail: ciukajr@uek.krakow.pl) and Bartłomiej Balawejder (e-mail: balawejb@uek.krakow.pl)


Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego, Instytut Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.

Sekretariat Katedry: mgr Małgorzata Gołąbek, tel. 12 293 74 15, e-mail: golabekm@uek.krakow.pl

Pytania w poszczególnych tematach prosimy kierować na adres:

 • Program akademicki i publikacje: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska (e-mail: uumiklas@cyf-kr.edu.pl, miklasze@uek.krakow.pl) oraz prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska (e-mail: jurkowsa@uek.krakow.pl)
 • Sesja banków spółdzielczych: prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski (e-mail: mateusz.folwarski@uek.krakow.pl) oraz dr Krzysztof Kil (e-mail: kilk@uek.krakow.pl)
 • Sesja studencka: mgr Wojciech Jarosz (e-mail: jaroszw@uek.krakow.pl)
 • Płatności i faktury: dr Krzysztof Kil (e-mail: kilk@uek.krakow.pl)
 • Strona konferencji i kwestie techniczne: dr Michał Boda (e-mail: bodam@uek.krakow.pl)
 • Pozostałe zapytania: mgr Radosław Ciukaj (e-mail: ciukajr@uek.krakow.pl) oraz Bartłomiej Balawejder (e-mail: balawejb@uek.krakow.pl)