Kontrast

Konferencje i seminaria


Na dawnym Wydziale Finansów i Prawa, a obecnie Instytucie Finansów regularnie organizowane są konferencje i seminaria naukowe, a także wykłady gościnne, w których uczestniczą zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i znane postaci ze świata ekonomii i polityki.

Do wydarzeń organizowanych w Instytucie Finansów i Wydziale Finansów i Prawa  UEK należą m.in.:


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej

Kraków, 5 lipca 2019 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Katedra Finansów Instytutu Ekonomii i Zarządzania Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”; Katedra Ekonomii i Przedsiębiorczości Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii

Strona internetowa konferencji (j. polski)

Strona internetowa konferencji (j. ukraiński)


II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego “Prawo podatkowe w systemie prawa.
Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych”

Kraków, 15-16 czerwca 2019 r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

Strona internetowa konferencji


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski i Ukrainy”

Lwów, 6 grudnia 2018 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Instytut Studiów Regionalnych M.I. Dolisznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie; Instytut Przedsiębiorczości i Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Narodowego “Politechnika Lwowska”

Strona internetowa konferencji (j. polski)

Strona internetowa konferencji (j. ukraiński)


Ogólnopolska Konferencja pt. „Wykluczenie finansowe – współczesne uwarunkowania zjawiska”

Kraków, 27 listopada 2018 r.

Organizator: Katedra   Finansów oraz   Centrum   Prawa Bankowego i Informacji

Strona internetowa konferencji


Konferencja Naukowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. Andrzeja Malawskiego  “Nauki społeczne – matematyczne czy matematyzowalne?”

Kraków, 27-28 września 2018 r.

Organizator: Katedra Matematyki

Strona internetowa konferencji


GAMENET Conference Kraków 2018

Kraków, 17-21 września 2018 r.

Organizator: Katedra Matematyki

Strona internetowa Konferencji

GAMENET Training School Kraków


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Instytucja Rzecznika Finansowego – ukraińskie spojrzenie na polskie doświadczenia”

Kraków, 6 lipca 2018 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń oraz Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie

Strona internetowa konferencji (j. polski)

Strona internetowa konferencji (j. ukraiński)


Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Prawa Podatkowego “Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda”

Kraków, 18-19 czerwca 2018 r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego

Strona internetowa konferencji


Konferencja: „Ewolucja prawa konsularnego w Polsce – bilans pierwszych lat funkcjonowania nowej ustawy”

Kraków, 24-25 maja 2018r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych, a także Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona internetowa konferencji


Konferencja: „Pozycja prawna chrześcijan w świecie islamu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Kraków, 19-20 kwietnia 2018r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego

Strona internetowa konferencji


IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”

Kraków, 22-23 listopada 2017 r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

Strona internetowa konferencji


Andrzej Malawski Memorial Session

Kraków, 23 października 2017 r.

Organizator: Katedra Matematyki

Strona internetowa  seminarium


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi”

Arłamów, 18-20 października 2017 r.

Organizator: Wydział Finansów i Prawa  UEK

Strona internetowa konferencji


Konferencja Naukowa “Długoterminowe Oszczędzanie i Inwestowanie”

Kraków, 11 października 2017 r.

Organizator: Katedra Finansów oraz  Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Strona internetowa konferencji


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości”

Kraków, 26-27 września 2017 r.

Organizator: Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz  International Association for Accounting Education and Research

Strona internetowa konferencji


Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian

Kraków,  30  maja 2017 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń oraz Koło Naukowe Ubezpieczeń „Risk Management”

Strona internetowa konferencji


Międzynarodowe seminarium naukowe „The role of foreign capital in banking”

Kraków, 27 marca 2017 r.

Organizator: Katedra  Bankowości

Strona internetowa seminarium