Kontrast

Konferencje i seminaria


Na dawnym Wydziale Finansów i Prawa, a obecnie Instytucie Finansów UEK regularnie organizowane są konferencje i seminaria naukowe, a także wykłady gościnne, w których uczestniczą zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i znane postaci ze świata ekonomii i polityki.

Do wydarzeń organizowanych w Instytucie Finansów i Wydziale Finansów i Prawa UEK należą m.in.:


Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Specjalna Jubileuszowa Konferencja Naukowa – „Myśl ubezpieczeniowa w Polsce. Osiągnięcia i nowe wyzwania

Kraków, 24 września 2021 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Forma: hybrydowa

Strona internetowa konferencji


Międzynarodowa Konferencja Naukowa – 16th annual Social Simulation Conference of European Social Simulation Association – „Social Simulation geared towards Post-Pandemic Times

Kraków, 20-24 września 2021 r.

Organizator i partnerzy: Katedra Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakowski Holding Komunalny SA, miasto Kraków, The European Social Simulation Association (ESSA)

Forma: hybrydowa

Strona internetowa konferencji


Międzynarodowa Konferencja Naukowa – The 92nd Meeting of EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding – „Multi-Criteria Decision Analysis as a transdisciplinary science

Kraków, 16-18 września 2021 r.

Organizator i partnerzy: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding

Forma: hybrydowa

Strona internetowa konferencji


Międzynarodowa Konferencja Naukowa – The 2021 conference of The European Association of University Teachers of Banking and Finance – „Wolpertinger 2021 Conference in Banking and Finance

Kraków, 1-4 września 2021 r.

Organizator i partnerzy: Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Bangor University North Wales

Patroni Medialni: AleBank.pl, Bank – Miesięcznik Finansowy

Forma: hybrydowa

Strona internetowa konferencji


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej

Kraków, 5 lipca 2019 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Katedra Finansów Instytutu Ekonomii i Zarządzania Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”; Katedra Ekonomii i Przedsiębiorczości Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii

Strona internetowa konferencji (j. polski)

Strona internetowa konferencji (j. ukraiński)


II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego “Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych

Kraków, 15-16 czerwca 2019 r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

Strona internetowa konferencji


Konferencja Naukowa “Bankowość emocjonalna: czego możemy nauczyć się od neobanków i fintechów? Jak dokonać transformacji kultury, zwiększyć zaufanie i uprościć operacje bankowe?

Kraków, 24 maja 2019 r.

Organizator: Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Oddział Okręgowy NBP w Krakowie


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski i Ukrainy

Lwów, 6 grudnia 2018 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Instytut Studiów Regionalnych M.I. Dolisznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie; Instytut Przedsiębiorczości i Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Narodowego “Politechnika Lwowska”

Strona internetowa konferencji (j. polski)

Strona internetowa konferencji (j. ukraiński)


Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Wykluczenie finansowe – współczesne uwarunkowania zjawiska

Kraków, 27 listopada 2018 r.

Organizator: Katedra Finansów oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Strona internetowa konferencji


Konferencja Naukowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. Andrzeja Malawskiego “Nauki społeczne – matematyczne czy matematyzowalne?”

Kraków, 27-28 września 2018 r.

Organizator: Katedra Matematyki

Strona internetowa konferencji


Konferencja Naukowa “GAMENET Conference Kraków 2018

Kraków, 17-21 września 2018 r.

Organizator: Katedra Matematyki

Strona internetowa Konferencji

GAMENET Training School Kraków


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Instytucja Rzecznika Finansowego – ukraińskie spojrzenie na polskie doświadczenia

Kraków, 6 lipca 2018 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń oraz Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie

Strona internetowa konferencji (j. polski)

Strona internetowa konferencji (j. ukraiński)


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego “Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda

Kraków, 18-19 czerwca 2018 r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego

Strona internetowa konferencji


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ogólnopolska 

Kraków, 18-19 czerwca 2018 r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego


Konferencja Naukowa “Banki spółdzielcze w nowym toczeniu społeczno – gospodarczym

Kraków, 24-25 maja 2018 r.

Organizator: Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Oddział Okręgowy NBP w Krakowie


Konferencja Naukowa „Ewolucja prawa konsularnego w Polsce – bilans pierwszych lat funkcjonowania nowej ustawy

Kraków, 24-25 maja 2018 r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych, a także Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona internetowa konferencji


Konferencja Naukowa „Pozycja prawna chrześcijan w świecie islamu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Kraków, 19-20 kwietnia 2018 r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego

Strona internetowa konferencji


IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”

Kraków, 22-23 listopada 2017 r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

Strona internetowa konferencji


Seminarium “Andrzej Malawski Memorial Session

Kraków, 23 października 2017 r.

Organizator: Katedra Matematyki

Strona internetowa seminarium


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi”

Arłamów, 18-20 października 2017 r.

Organizator: Wydział Finansów i Prawa UEK

Strona internetowa konferencji


Konferencja Naukowa “Długoterminowe Oszczędzanie i Inwestowanie”

Kraków, 11 października 2017 r.

Organizator: Katedra Finansów, Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Strona internetowa konferencji


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości”

Kraków, 26-27 września 2017 r.

Organizator: Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz International Association for Accounting Education and Research

Strona internetowa konferencji


Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian

Kraków, 30 maja 2017 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń oraz Koło Naukowe Ubezpieczeń „Risk Management”

Strona internetowa konferencji


Międzynarodowe seminarium naukowe „The role of foreign capital in banking”

Kraków, 27 marca 2017 r.

Organizator: Katedra Bankowości

Strona internetowa seminarium