Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Konferencja Naukowa „Banki spółdzielcze w nowym toczeniu społeczno – gospodarczym”

Konferencja Naukowa „Banki spółdzielcze w nowym toczeniu społeczno – gospodarczym”

Konferencja Naukowa „Banki spółdzielcze w nowym toczeniu społeczno – gospodarczym”

Kraków, 24-25 maja 2018 r. 

Organizator

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Oddział Okręgowy NBP w Krakowie.