Kontrast

Pani mgr Dominika Mielczarek-Kurek, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa, otrzymała III nagrodę w XIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Nagrodzona praca pt. Zmiana w nastawieniu do oszczędzania pomiędzy pokoleniami X, Y oraz Z, została napisana w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej pod kierunkiem naukowym dr Katarzyny Mikołajczyk. Gratulujemy!

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2020/magisterska/main.html