Kontrast

W PwC doceniamy i rozwijamy cechy, które definiują nas jako ludzi: ambicja, elastyczność, umiejętność budowania relacji, wnikliwość i zdolności przywódcze. Wspieramy pracowników w ciągłym rozwoju i nauce, aby mogli kształtować otaczającą nas rzeczywistość biznesową. Bo nasza przewaga tkwi w tym, co ludzkie.

Czekamy na:

  • absolwentów / studentów studiów drugiego stopnia i  studentów 3-go roku studiów pierwszego stopnia
  • osoby zainteresowane ekonomią, o zdolnościach analitycznych i umiejętnościach logicznego myślenia, które:

 

Aplikując, proszę dopisać że otrzymali Państwo informację o stanowisku dzięki Radzie Biznesu Wydziału FiP UEK.

APLIKUJ