Kontrast

WYZWANIA, KTÓRE PRZED TOBA STOJĄ:

  • Świadczenie wewnętrznej pomocy prawnej
  • Weryfikacja formalno – prawna umów,
  • Redagowanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, procedur, polityk itp.)
  • Sporządzanie umów, pełnomocnictw, dokumentów korporacyjnych (uchwał, zarządzeń, procedur wewnętrznych)
  • Przygotowywanie opinii i informacji prawnych w ramach bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Opiniowanie umów handlowych

 

OCZEKIWANE UMIEJĘTNOŚCI:

  • Dyspozycyjność
  • Dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy.
  • Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy
  • Nastawienie na budowanie pozytywnych relacji, udzielanie merytorycznego wsparcia i poszukiwanie rozwiązań w relacjach z Klientem;

APLIKACJĘ PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES: rekrutacja@simplicity-poland.pl