Władze Instytutu Finansów i Instytutu Prawa


UWAGA!

Zgodnie z nową strukturą organizacyjną UEK obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.
wszystkie kierunki dotychczasowego Wydziału Finansów i Prawa wchodzą w skład Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa w obrębie następujących Instytutów:

Instytut Finansów obejmuje kierunki:
– Finanse i rachunkowość (w tym Corporate Finance & Accounting)
– Audyt finansowy
– Bankowość i zarządzanie ryzykiem
– Rynki finansowe 
– Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Dyrektor Instytutu Finansów Prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch podejmuje decyzje dotyczące toku studiów w roku akademickim 2019/2020. Wszelkie wnioski studentów z powyższych kierunków należy kierować do Dyrektora Instytutu Finansów i składać w dotychczasowym dziekanacie.

Dyżury dla studentów Dyrektora Instytutu Finansów odbywają się w pokoju 014 (Budynek Główny):

  • wtorek 11:00 – 12:00
  • piątek 10:00 – 11:00

 


Instytut Prawa obejmuje kierunek

– Prawo

Dyrektor Instytutu Prawa Prof. dr hab. Bogusława Gnela podejmuje decyzje dotyczące toku studiów w roku akademickim 2019/2020. Wszelkie wnioski studentów kierunku Prawo należy kierować do Dyrektora Instytutu Prawa i składać w dotychczasowym dziekanacie.

Dyżury dla studentów Dyrektora Instytutu Prawa odbywają się w pokoju 016 (Budynek Główny) w czwartki godz. 9:45 – 10:45.

W związku z powyższym zamieszczone na stronie wzory wniosków przed złożeniem w dziekanacie należy odpowiednio wyedytować.