Kontrast

Opiekunowie I roku, Pełnomocnicy ds. osób z niepełnosprawnością

Opiekunowie I roku studiów

Finanse i Rachunkowość – studia stacjonarne

dr Katarzyna Łach
Katedra Finansów Przedsiębiorstw
e-mail: lachk@uek.krakow.pl

Finanse i Rachunkowość – studia niestacjonarne

dr Maciej Cycoń
Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
e-mail: maciej.cycon@uek.krakow.pl

 


Pełnomocnicy Katedr ds. osób z niepełnosprawnością:

Koordynator instytutu: dr Wioletta Bień

  • Mgr Michał Boda, Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
  • Dr Katarzyna Stabryła – Chudzio, Katedra Finansów i Polityki Finansowej
  • Dr Katarzyna Łach, Katedra Finansów Przedsiębiorstw
  • Dr Katarzyna Maj-Waśniowska, Katedra Finansów Publicznych
  • Dr Agnieszka Mazurek – Czarnecka, Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego
  • Dr Wioletta Bień, Katedra Rachunkowości Finansowej
  • Mgr Anna Kosidłowska, Katedra Rynków Finansowych