Analityk finansowy  CFA®


Studia podyplomowe „Analityk Finansowy CFA®” są realizowane we współpracy ze stowarzyszeniem CFA® Society Poland. Kierunek stanowi odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie rynku na wiedzę potrzebną do efektywnej pracy na stanowiskach rozwijających się obecnie SSC (ang. shared service centres) i BPO (ang. business process outsourcing) oraz kursy przygotowujące do egzaminu pozwalającego uzyskać kwalifikację CFA.

CFA to najbardziej prestiżowa kwalifikacja w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, instrumentów pochodnych oraz zarządzania inwestycjami finansowymi. Osoby z tytułem CFA mają ułatwioną drogę do uzyskania licencji doradcy inwestycyjnego (zamiast trzech etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego osoby z tytułem CFA mogą podejść do jednoetapowego sprawdzianu umiejętności).

Proponowane studia podyplomowe są adresowane w szczególności do pracowników przedsiębiorstw, instytucji rządowych, samorządowych i naukowo-badawczych działających w sektorze finansowym. Oferta studiów skierowana jest zarówno do menedżerów, jak i specjalistów zatrudnionych w działach finansowych, zarządzania ryzykiem, analiz rynkowych oraz zarządzania portfelem.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z dziedziny doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, zarządzania ryzykiem, instrumentów pochodnych, zarządzania inwestycjami finansowymi oraz standardów sprawozdawczości finansowej, które pozwolą na skuteczne przygotowanie do egzaminów CFA Level I. Studia CFA Level I koncentrują się na narzędziach i danych wejściowych do modeli  i obejmują wstęp do wyceny aktywów oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania inwestycjami, w szczególności w zakresie analizy inwestycji, zarządzania portfelem inwestycyjnym, wyceny aktywów, wyceny papierów wartościowych, a także międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Absolwent uzyska umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia wyceny aktywów, analiz (rynkowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oceny projektów inwestycyjnych), budowania i weryfikacji narzędzi analitycznych, interpretacji danych finansowych oraz podejmowania decyzji zarządczych.