Analityk finansowy  CFA®


Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 200.

Szczegółowy harmonogram zajęć POBIERZ. Plan zajęć w systemie on-line.

 

Lp. Przedmiot Liczba godzin
1 Regulacje rynków finansowych (wprowadzenie) 5
2 Metody ilościowe / Quantitative Methods 25
3 Ekonomia / Economics 10
4 Sprawozdawczość i analiza finansowa / Financial Reporting & Analysis 20
5 Finanse przedsiębiorstw / Corporate Finance 15
6 Instrumenty udziałowe / Equity Analysis 15
7 Instrumenty dłużne / Fixed Income Analysis 15
8 Zarządzanie portfelem / Portfolio Management 10
9 Instrumenty pochodne / Derivatives 10
10 Inwestycje alternatywne / Alternative Investments 5
11 Etyka / Ethics and Professional Standards 15
12 Fuzje i przejęcia / Mergers & Acquisitions 10
13 Zarządzanie ryzykiem / Risk Management 10
14 Relacje inwestorskie / Investor Relations 5
15 Budowa modeli analitycznych w MS Excel / Building of Analytical Models in MS Excel 10
16 Ćwiczenia egzaminacyjne / Exam Preparation 20
Razem
200