Kontrast

Bankowość i finanse cyfrowe

.

Od roku akademickiego 2021/2022 Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego prowadzi tylko nadzór merytoryczny nad studiami. Kwestie organizacyjne prowadzone są w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Link do rekrutacji: https://www.ksb.biz.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/study/bankowosc-i-finanse-cyfrowe.

.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe „Bankowość i finanse cyfrowe” realizowane są przy Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Adresatami studiów podyplomowych są osoby, które posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra (nie tylko kierunków finansowych lub ekonomicznych), i które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu działalności sektora FinTech, banków komercyjnych i spółdzielczych, instytucji kredytowych, instytucji pośrednictwa i doradztwa finansowego, firm outsourcingowych oraz pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. Studia dedykowane są również osobom, chcącym podjąć pracę w sektorze bankowym na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto, słuchaczami studiów mogą być osoby zainteresowane tematyką z zakresu finansów cyfrowych – m.in. zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją jak również innowacyjnych modeli biznesowych.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wysokiej jakości specjalistów do pracy w spółkach z sektora FinTech, bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach kredytowych, instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach outsourcingowych i pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. W trakcie studiów słuchaczom przekazywana jest najbardziej aktualna wiedza na temat funkcjonowania współczesnych instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków, na polskim i europejskim rynku finansowym, oraz praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia samodzielnych analiz w wybranych obszarach bankowości. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu finansów cyfrowych – m.in. zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją jak również innowacyjnych modeli biznesowych. W wymiarze praktycznym, studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do podejścia do egzaminów oferowanych w ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, z opcjonalną możliwością podejścia do egzaminów w ramach Systemu Standardów Zawodowych.