Kontrast

Bankowość i finanse cyfrowe

Studia podyplomowe dwusemestralne realizowane
przy Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zajęcia tylko w soboty – średnio dwie w miesiącu. Brak pracy dyplomowej! 


Cele i charakterystyka studiów “Bankowość i finanse cyfrowe”

Celem studiów podyplomowych “Bankowość i finanse cyfrowe” jest przygotowanie wysokiej jakości specjalistów do pracy w spółkach z sektora FinTech, bankach komercyjnych i spółdzielczych,  instytucjach kredytowych, instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach outsourcingowych i pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. Studia przygotowują również do pracy w sektorze bankowym na terenie całej Unii Europejskiej. W trakcie studiów słuchacze otrzymają aktualną wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków, na polskim i europejskim rynku finansowym, oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia samodzielnych analiz w wybranych obszarach bankowości. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu finansów cyfrowych – m.in. zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją jak również innowacyjnych modeli biznesowych.

W wymiarze praktycznym, studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do podejścia do egzaminów oferowanych w ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Egzaminy będą przeprowadzane na UEK, pod warunkiem zebrania odpowiedniej ilości osób.  Katedra Bankowości.i Globalnego Systemu Finansowego UEK należy do grupy  instytucji spełniających wymagania Systemu Standardów Zawodowych i ma podpisaną umową o współpracy szkoleniowej ze Związkiem Banków Polskich. Program studiów podyplomowych został dostosowany do wytycznych Związku Banków Polskich.

Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, z opcjonalną możliwością podejścia do egzaminów w ramach  Systemu Standardów Zawodowych.