Kontrast

UEK THE GAME  jest to projekt realizowany przez przedstawicieli i opiekunów kół naukowych KNRO i KN IDEA i stowarzyszenie SEED.

The Game to grywalizacja, czyli projekt realizowany w rzeczywistym świecie i oparty o elementy gier.  Projekt jest kierowany przede wszystkim do studentów, ale też doktorantów i pracowników UEK.

W ramach grywalizacji uczestnicy indywidualnie i grupowo wykonują zadania – Questy w czterech kategoriach:
– naukowe, np. udział w konferencji naukowej, debacie, publikacja artykułu,
– edukacyjne, np. wysoka średnia, odbycie szkoleń, zdobycie certyfikatów,
– organizacyjne, np. wolontariat, działalność w organizacji studenckiej,
– fun part np. wyjazdy integracyjne.

Za wykonane zadania otrzymują punkty i odznaki uzyskując coraz wyższy poziom i miejsce w rankingu.  Wyższe poziomy pozwalają na wykorzystanie zdobytych punktów na nagrody materialne i niematerialne.

Celami projektu są m.in.:
– zwiększenie motywacji studentów do rozwoju naukowego i organizacyjnego,
– upowszechnienie oferty rozwojowej UEK wśród studentów,
– jeszcze lepsze funkcjonowanie Społeczności Akademickiej w dobie COVID-19.

Pierwsza edycja projektu trwa od 01.11.2020 do 30.09.2021 roku.

Wszelkie informacje wraz ze szczegółowym regulaminem projektu UEK TheGame i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej:  https://uekthegame.seed.edu.pl
oraz Fanpage’u  https://www.facebook.com/UEK-TheGame-105044871366899
Zachęcamy też do kontaktu mailowego: kontakt@uekthegame.seed.edu.pl