UWAGA!

Studentów I roku (którzy rozpoczęli studia od 1  X 2018) obowiązuje nowy Regulamin Studiów,
który stanowi, że w semestrze można powtarzać tylko jeden przedmiot!
Jednocześnie ilość powtarzanych przedmiotów w toku całych studiów wynosi odpowiednio:

  • na studiach I stopnia do 3 przedmiotów,
  • na studiach II stopnia do 2 przedmiotów,
  • na studiach jednolitych magisterskich do 5 przedmiotów.

Opłata za powtarzany przedmiot wynosi 130 zł. za 1 ECTS i wymagana jest dopiero w semestrze, w którym będzie realizowane powtarzanie przedmiotu.

PODANIE O POWTARZANIE PRZEDMIOTU (dla studentów I roku) – do pobrania

Powyższy wniosek należy złożyć w dziekanacie do dnia 23 września 2019 roku.

Semestru pierwszego nie można powtarzać.

Wznowić studia, po skreśleniu z powodu niezaliczenia semestru bądź zaległości finansowych wobec uczelni, można tylko jeden raz podczas całego toku studiów.

Studentom I roku 18/19 semestr letni będzie rozliczany na podstawie ocen wprowadzonych przez wykładowców do systemu USOS do dnia 21 października 2019.

Wszystkie wnioski do prodziekanów dotyczące toku studiów należy składać w dziekanacie do dnia 23 września 2019.

Legitymacje będą przedłużane po rozliczeniu w USOS semestru letniego 18/19.

Opłaty za zimowy 2019/2020 (czesne oraz opłaty za powtarzanie przedmiotu w 3 semestrze 2019/2020) będą naliczane dopiero po zaliczeniu semestru letniego 2018/2019 w systemie.