Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Studentki z Instytutu Finansów laureatkami w Konkursie Prezesa ZUS

Studentki z Instytutu Finansów laureatkami w Konkursie Prezesa ZUS

Studentki z Instytutu Finansów laureatkami w Konkursie Prezesa ZUS

Studentki z Instytutu Finansów laureatkami w Konkursie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepsze prace: licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych!
Zus

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska nagrodziła jedną pracę licencjacką oraz wyróżniła trzy rozprawy – jeden licencjat oraz dwie prace magisterskie. Główną nagrodę otrzymała Pani Justyna Karaś za pracę pt. „Usługi equity release jako forma finansowania luki emerytalnej w Polsce”. Komisja wyróżniła także licencjat Pani Kingi Brzeźny pt. „Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jako forma finansowania luki emerytalnej”. Obie rozprawy należą do dziedziny ekonomii i finansów, a zostały przygotowane pod opieką merytoryczną dra Macieja Cyconia oraz obronione na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Serdecznie gratuluje i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji tutaj: kliknij tutaj.