Kontrast

Adres do Korespondencji:

Instytut Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Dziekanat Instytutu Finansów

Budynek Główny
parter, pok. 010, 011, 011a, 012, 012a
e-mail: dzk.fi@uek.krakow.pl

Kierownictwo Dziekanatu

mgr inż. Jadwiga Węglarz
pok. 011 (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 54 57; fax 12 293 58 92
e-mail: wegalrzj@uek.krakow.pl

 

Kontakt dla studentów do pracowników Dziekanatu

 


Administracja strony internetowej  Instytutu Finansów

Koordynator strony Instytutu

mgr Magdalena Łojewska
e-mail: lojewskm@uek.krakow.pl