Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rada Biznesu

Rada Biznesu

Rada Biznesu

Rada Biznesu stanowi nową inicjatywę, której celem jest stworzenie forum współpracy świata nauki i biznesu. Koncepcja Rady Biznesu opiera się na konstatacji, iż dynamiczny rozwój gospodarki obserwowany jest w środowisku sprzyjającym synergii wiedzy i doświadczenia praktycznego.

Członkostwo w Radzie umożliwia osiągnięcie wspólnych korzyści, wynikających ze współpracy. Członkowie Rady mają wpływ na kształtowanie kompetencji przyszłych absolwentów, a także doskonalenie oferty dydaktycznej, poprzez uczestnictwo w tworzeniu programów kształcenia. Z punktu widzenia pracodawców nie mniej istotny jest dostęp do studentów, realizowany m. in. w formie warsztatów, akademii, a nawet zajęć dydaktycznych. Uczestnictwo w Radzie stwarza również możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych, a także dostęp do prestiżowej oferty studiów podyplomowych. Obszar współdziałania obejmuje ponadto badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, konferencje naukowe czy też realizację ekspertyz.

Zasady współpracy w ramach Rady Biznesu oraz propozycje wspólnych działań zawarte zostały w Porozumienie o współpracy w ramach Rady Biznesu. Przystąpienie do Rady następuje poprzez zawarcie tegoż Porozumienia.

Partnerzy:

 • ACCA Polska
 • Witwicka-Szczepankiewicz Kancelaria Brokerska
 • Aqua-Sprint Wodociągi Siemianowickie Sp. z o.o.
 • EY
 • BDO Sp. z o.o. Sp. k.
 • Brown Brothers Harriman (Poland) Sp. z o.o.
 • Business Centre Club Loża Małopolska
 • BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
 • Centrum Wspierania Administracji Publicznej SA
 • Comarch SA
 • Hitachi Vantara
 • Instytut Emerytalny Sp. z o.o.
 • KRAKCHEMIA S.A.
 • Krakowski Holding Komunalny S.A.
 • Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o.
 • Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Mazars
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 • Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.
 • OSTC Polska Sp. z o.o.
 • Polinvest sp. z o.o.
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • SimlicITy
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU
 • WLFinanse Sp. z o.o.
 • Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.
 • ZUE S.A.