Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Konferencje

Konferencje

Konferencje i seminaria

Na dawnym Wydziale Finansów i Prawa, a obecnie Instytucie Finansów UEK regularnie organizowane są konferencje i seminaria naukowe, a także wykłady gościnne, w których uczestniczą zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i znane postaci ze świata ekonomii i polityki.

Do wydarzeń organizowanych w Instytucie Finansów i Wydziale Finansów i Prawa UEK należą m.in.: