Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu FinansówProf. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska

Dyrektor Instytutu Finansów Prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska podejmuje decyzje dotyczące toku studiów prowadzonych w ramach Instytutu. Wszelkie wnioski studentów z powyższych kierunków należy kierować do Dyrektora Instytutu Finansów i składać w dziekanacie.

Dyżury dla studentów Dyrektora Instytutu Finansów odbywają się w środę/Wednesday 14:00-15:00:

  • Pokój 014 Budynek Główny/ Room 014 Main Building

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów:
Prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski

Dyżury dla studentów Zastępcy Dyrektora Instytutu Finansów odbywają się w poniedziałek/Monday 8:00-9:30:

  • Pokój 710 paw. Finansów lub pokój 014 Budynek Główny/ Room 710 Building F or Room 014 Main Building