Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Konkurs im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską

Konkurs im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską

Konkurs im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską

Województwo Małopolskie rozpoczęło nabór prac w Konkursie im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską dotyczącą zagadnień związanych z samorządem terytorialnym, w szczególności wpisujących się w cele Strategii Województwa pn. „Małopolska 2030”.

W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) praca napisana jest w języku polskim lub została przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego,

b) zgłoszone prace zostały obronione w roku ogłoszenia konkursu lub w ciągu poprzednich dwóch lat kalendarzowych,

c) w przypadku prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich muszą one zostać ocenione na egzaminie dyplomowym co najmniej na ocenę dobrą.

Tematyka prac musi być powiązana z obszarami tematycznymi ujętymi w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska 2030”, takimi jak:

a) Obszar I – „Małopolanie”,

b) Obszar II – „Gospodarka”,

c) Obszar III – „Klimat i środowisko”,

d) Obszar IV – „Zarządzanie Strategiczne Rozwojem”,

e) Obszar V – „Rozwój zrównoważony terytorialnie”,

a zarazem dotyczyć ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, co może odnosić się również do postaci związanych z samorządem terytorialnym. Prace mogą być także ukierunkowane na tematy związane ze współpracą samorządu województwa, powiatu lub gminy oraz uczelni, ośrodka akademickiego lub instytutu.

Regulamin, dokumenty i szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/konkurs-im-marka-nawary-respectus

Prace konkursowe można nadsyłać do 27 października 2023 r.

Informacja na temat ww. Konkursu została wysłana mailingiem do Studentów i zamieszczona na stronie Centrum Obsługi Studentów https://cos.uek.krakow.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-licencjacka-inzynierska-magisterska-doktorska/