Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Absolwenci UEK nagrodzeni w V edycji Konkursu o Nagrodę Dyrektora Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Absolwenci UEK nagrodzeni w V edycji Konkursu o Nagrodę Dyrektora Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Absolwenci UEK nagrodzeni w V edycji Konkursu o Nagrodę Dyrektora Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Miło nam poinformować, że dwoje absolwentów naszej Uczelni zostało nagrodzonych w V edycji Konkursu o Nagrodę Dyrektora Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi za najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomii i finansów.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 7 grudnia 2023 r. Kapituła konkursu dokonała gruntownej analizy merytorycznej wszystkich nadesłanych prac, które spełniały warunki formalne. W wyniku dokonanej oceny Kapituła postanowiła przyznać:

  • Nagrodę główną magister Aleksandrze Bukale – za pracę Panika czy płynne przejście? Stabilność ekonomiczna i finansowa w warunkach niepewności na rynku surowców energetycznych obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod kierunkiem dr Małgorzaty Snarskiej;
  • Wyróżnienie magistrowi Jakubowi Sieczkowskiemu – za pracę Chwilowa moda czy trwała tendencja? Ocena efektywności inwestycji ESG na rynkach finansowych obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod kierunkiem dr Małgorzaty Snarskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Link: https://www.ieef.lodz.pl/rozstrzygniecie-piatej-edycji-konkursu-o-nagrode-dyrektora-ieef-w-lodzi-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-ekonomii-i-finansow/