Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego

Dane kontaktowe:
Jednostka nadrzędna: Wydział Finansów i Prawa, od X 2019 r. Instytut Finansów w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK.
Sekretariat Katedry: bud. F, pok. 408, tel. 12 293 74 15.
Kierownik Katedry : dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK, pok. F-709, uumiklas@cyf-kr.edu.pl

Pracownicy:

 • dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK
 • dr hab Aleksandra Jurkowska, prof. UEK
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • dr Mateusz Folwarski
 • dr Krzysztof Kil
 • dr Igor Styn
 • dr Andrzej Walitza
 • mgr Radosław Ciukaj
 • mgr Michał Boda

Doktoranci: Tomasz Jaszek, Magdalena Sadowska, Alicja Szyszko, Nina Moyesova, Ahmed L. M. Ahmed

Historia:
Nauki finansowe są wykładane na naszej uczelni od jej początków, a zakłady zajmujące się bankowością powstały już w 1949 roku. W 1950 zakłady te weszły w skład Katedry Finansów, która w 1968 roku przekształciła się w Instytut Finansów, a w 1993 roku ponownie w Katedrę Finansów. W roku 2003 nastąpiło wydzielenie samodzielnych Katedr Bankowości oraz Finansów Przedsiębiorstw – kierownikiem Katedry Bankowości został wówczas prof. UEK dr hab. Ryszard Szewczyk. W 2007 roku Katedra Bankowości została przekształcona w Zakład Bankowości stanowiący część Katedry Finansów, a reaktywacja Katedry Bankowości miała miejsce w 2016 roku. Od stycznia 2020 roku Katedra nosi aktualną nazwę. Kierownikiem Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego od jej reaktywowania jest prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry:
Obszar makroekonomiczny – wyzwania związane z globalizacją rynku finansowego:

 • zmiany strategiczne, konkurencyjne i strukturalne na globalnym rynku bankowym,
 • procesy integracji finansowej w Unii Europejskiej,
 • zmiany strategii i modeli biznesowych banków pod wpływem konkurencji i nowych technologii,
 • korzyści z dywersyfikacji rynku bankowego,
 • wymogi i wyzwania regulacyjne,
 • kwestie stabilności systemowej i procesów restrukturyzacji i przymusowej likwidacji banków,
 • przemiany w otoczeniu bankowym pod wpływem postępującej rewolucji technologicznej.

Obszar mikroekonomiczny – kwestie stabilności, efektowności i pozycji konkurencyjnej banków:

 • współpraca banków z otoczeniem społecznym i gospodarczym,
 • źródła efektywności oraz obszary przewagi konkurencyjnej banków,
 • rozwój usług i produktów bankowych,
 • zagadnienia związane z zarządzaniem bankiem i zarządzaniem ryzykiem bankowym,
 • współpraca i konkurencja z sektorem nowych technologii, tzw. fintech,
 • zagadnienia związane z bankowością inwestycyjną i prywatną,
 • kwestie etyki i społecznej odpowiedzialności banków.

Współpraca z praktyką – uczestnictwo w programach:

 • Santander Universidades,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • System Standardów Kwalifikacyjnych ZBP,
 • Gra symulacyjna FinSim Warszawskiego Instytutu Bankowości.

 


 

Konferencja naukowa: Bankowość emocjonalna – czego banki
mogą nauczyć się od neobanków i fintechów?
Jak dokonać transformacji kultury i odpowiedzieć na wyzwania technologiczne?

Program konferencji do pobrania:  Program 24.05.2019 r. (pobierz)

Więcej informacji w zakładce: Konferencje naukowe i współpraca międzynarodowa