Kontrast

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego

Dane kontaktowe:
Jednostka nadrzędna: Instytut Finansów w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK.
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, pok. F-709, uumiklas@cyf-kr.edu.pl
Sekretariat Katedry: bud. F, pok. 408, tel. 12 293 74 15.

Pracownicy:

 • prof. dr hab. Ewa Miklaszewska,
 • dr hab Aleksandra Jurkowska, prof. UEK
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • dr Ewa Gorlecka-Łabiak
 • dr Mateusz Folwarski
 • dr Krzysztof Kil
 • dr Igor Styn
 • dr Andrzej Walitza
 • mgr Katarzyna Parchimowicz
 • mgr Radosław Ciukaj
 • mgr Michał Boda

Doktoranci: Tomasz Jaszek, Magdalena Sadowska, Anna Cimer, Alicja Szyszko, Ahmed L. M. Ahmed.


Od lewej: mgr Katarzyna Parchimowicz, mgr Michał Boda, dr Ewa Gorlecka-Łabiak, prof. UEK dr hab Aleksandra Jurkowska, mgr Radosław Ciukaj, prof. dr hab. Ewa Miklaszewska (Kierownik Katedry), dr Andrzej Walitza, mgr Małgorzata Gołąbek, dr Krzysztof Kil, dr Mateusz Folwarski.

.

Historia:

Nauki finansowe są wykładane na naszej uczelni od jej początków, a zakłady zajmujące się bankowością powstały już w 1949 roku. W 1950 zakłady te weszły w skład Katedry Finansów, która w 1968 roku przekształciła się w Instytut Finansów, a w 1993 roku ponownie w Katedrę Finansów. W roku 2003 nastąpiło wydzielenie samodzielnych Katedr Bankowości oraz Finansów Przedsiębiorstw – kierownikiem Katedry Bankowości został wówczas prof. UEK dr hab. Ryszard Szewczyk. W 2007 roku Katedra Bankowości została przekształcona w Zakład Bankowości stanowiący część Katedry Finansów, a reaktywacja Katedry Bankowości miała miejsce w 2016 roku. Od stycznia 2020 roku Katedra nosi aktualną nazwę. Kierownikiem Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego od jej reaktywowania jest prof. dr hab. Ewa Miklaszewska.

.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry:

Obszar makroekonomiczny – wyzwania związane z globalizacją rynku finansowego:

 • zmiany strategiczne, konkurencyjne i strukturalne na globalnym rynku bankowym,
 • procesy integracji finansowej w Unii Europejskiej,
 • zmiany strategii i modeli biznesowych banków pod wpływem konkurencji i nowych technologii,
 • korzyści z dywersyfikacji rynku bankowego,
 • wymogi i wyzwania regulacyjne,
 • kwestie stabilności systemowej i procesów restrukturyzacji i przymusowej likwidacji banków,
 • przemiany w otoczeniu bankowym pod wpływem postępującej rewolucji technologicznej.

Obszar mikroekonomiczny – kwestie stabilności, efektowności i pozycji konkurencyjnej banków:

 • współpraca banków z otoczeniem społecznym i gospodarczym,
 • źródła efektywności oraz obszary przewagi konkurencyjnej banków,
 • rozwój usług i produktów bankowych,
 • zagadnienia związane z zarządzaniem bankiem i zarządzaniem ryzykiem bankowym,
 • współpraca i konkurencja z sektorem nowych technologii, tzw. fintech,
 • zagadnienia związane z bankowością inwestycyjną i prywatną,
 • kwestie etyki i społecznej odpowiedzialności banków.

.

Współpraca z praktyką:

 • Santander Universidades –.nowa Akademia rusza w listopadzie 2020!.(więcej informacji – kliknij tutaj),
 • Euroclear Academy.druga edycja rusza w listopadzie 2020!.(więcej informacji – kliknij tutaj),
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem .nowa edycja w listopadzie 2020!
 • System Standardów Kwalifikacyjnych ZBP –.zapraszamy na czerwcowe coroczne egzaminy!
 • Gra symulacyjna FinSim Warszawskiego Instytutu Bankowości –.kolejna edycja w przygotowaniu.

.

Nadchodzące konferencje naukowe:

.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z NBP oraz stowarzyszeniem European Association of University Teachers in Banking and Finance (Wolpertinger Club):

.

Wolpertinger 2021 Conference in Money and Banking, 1-4 September  2021

.

Miejscem konferencji będzie budynek oddziału okręgowego NBP w Krakowie, Pl. Matejki 1.

Tylko w ostateczności konferencja będzie mieć formę hybrydową lub zdalną.

.

Aby wziąć udział w konferencji, należy:

1. Zgłosić tytuł i abstrakt referatu do 1 kwietnia 2021 r.

Abstrakty proszę przesłać na adres: prof. Aleksandra Jurkowska,

email:   jurkowsa@uek.krakow.pl

Potwierdzenie akceptacji referatu zostanie przesłane do 15 kwietnia 2021 r.

.

2. Zarejestrować się na stronie Katery Bankowości i GSF UEK do 1 kwietnia 2021 r.

.

3. Nadesłać artykuł konferencyjny do 1 lipca 2021 r. na adres: Michał Boda,

e-mail: bodam@uek.krakow.pl

.

4. Przelać opłatę konferencyjną do 1 czerwca 2021 r. na rachunek UEK:

Numer rachunku: 22 1090 2835 0000 0001 3444 6975

Bank: Santander Bank Polska SA

Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Tytuł przelewu: Wolpertinger Conference 2021, imię i nazwisko uczestnika

.

Opłaty konferencyjne:

– udział w konferencji z referatem 250 euro lub  1100 zł,

– osoba towarzysząca lub udział bez referatu: 180 euro lub 800 zł.

Opłata obejmuje udział w obradach, uroczyste kolacje środa-piątek 1-3 IX, program artystyczny oraz częściowe dofinansowanie publikacji – szczegóły będą podane w terminie późniejszym.  Sobotni study-trip z lunchem będzie opcjonalny – dodatkowo płatny (50 euro).

.

Hotele należy opłacić we własnym zakresie. Organizatorzy pośredniczą w rezerwacji 2 hoteli profesorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego (centrum miasta– 5 minut od miejsca konferencji).

Informacji w sprawie opłat i rezerwacji hoteli udziela magister Radosław Ciukaj:

e-mail: ciukajr@uek.krakow.pl

.

Dokładne informacje i formularz rejestracyjny będą dostępne od 15 stycznia 2021 r. na stronie Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego.

Więcej informacji na stronie:.https://if.uek.krakow.pl/katedry/katedra-bankowosci/wolpertinger-conference-2021/

.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

Kierownik Katedry Bankowości i GSF

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie