Kontrast

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego

Dane kontaktowe:
Jednostka nadrzędna: Instytut Finansów w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK.
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, pok. F-709, uumiklas@cyf-kr.edu.pl
Sekretariat Katedry: bud. F, pok. 408, tel. 12 293 74 15.

W terminie 02.08.2021 – 29.08.2021 Sekretariat Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego będzie nieczynny z powodu urlopu wypoczynkowego.

Pracownicy:

 • prof. dr hab. Ewa Miklaszewska,
 • dr hab Aleksandra Jurkowska, prof. UEK
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • dr Ewa Gorlecka-Łabiak
 • dr Mateusz Folwarski
 • dr Krzysztof Kil
 • dr Igor Styn
 • dr Andrzej Walitza
 • mgr Katarzyna  Parchimowicz
 • mgr Radosław Ciukaj
 • dr Michał Boda

Doktoranci: Tomasz Jaszek, Magdalena Sadowska, Anna Cimer, Alicja Szyszko, Ahmed L. M. Ahmed.

Film promocyjny kierunku Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem (studia II stopnia).

.

Zdjęcie pracowników Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego

Od lewej: mgr Katarzyna Parchimowicz, dr Michał Boda, dr Ewa Gorlecka-Łabiak, prof. UEK dr hab Aleksandra Jurkowska, mgr Radosław Ciukaj, prof. dr hab. Ewa Miklaszewska (Kierownik Katedry), dr Andrzej Walitza, mgr Małgorzata Gołąbek, dr Krzysztof Kil, dr Mateusz Folwarski.

.

Historia:

Nauki finansowe są wykładane na naszej uczelni od jej początków, a zakłady zajmujące się bankowością powstały już w 1949 roku. W 1950 zakłady te weszły w skład Katedry Finansów, która w 1968 roku przekształciła się w Instytut Finansów, a w 1993 roku ponownie w Katedrę Finansów. W roku 2003 nastąpiło wydzielenie samodzielnych Katedr Bankowości oraz Finansów Przedsiębiorstw – kierownikiem Katedry Bankowości został wówczas prof. UEK dr hab. Ryszard Szewczyk. W 2007 roku Katedra Bankowości została przekształcona w Zakład Bankowości stanowiący część Katedry Finansów, a reaktywacja Katedry Bankowości miała miejsce w 2016 roku. Od stycznia 2020 roku Katedra nosi aktualną nazwę. Kierownikiem Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego od jej reaktywowania jest prof. dr hab. Ewa Miklaszewska.

.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry:

Obszar makroekonomiczny – wyzwania związane z globalizacją rynku finansowego:

 • zmiany strategiczne, konkurencyjne i strukturalne na globalnym rynku bankowym,
 • procesy integracji finansowej w Unii Europejskiej,
 • zmiany strategii i modeli biznesowych banków pod wpływem konkurencji i nowych technologii,
 • korzyści z dywersyfikacji rynku bankowego,
 • wymogi i wyzwania regulacyjne,
 • kwestie stabilności systemowej i procesów restrukturyzacji i przymusowej likwidacji banków,
 • przemiany w otoczeniu bankowym pod wpływem postępującej rewolucji technologicznej.

Obszar mikroekonomiczny – kwestie stabilności, efektowności i pozycji konkurencyjnej banków:

 • współpraca banków z otoczeniem społecznym i gospodarczym,
 • źródła efektywności oraz obszary przewagi konkurencyjnej banków,
 • rozwój usług i produktów bankowych,
 • zagadnienia związane z zarządzaniem bankiem i zarządzaniem ryzykiem bankowym,
 • współpraca i konkurencja z sektorem nowych technologii, tzw. fintech,
 • zagadnienia związane z bankowością inwestycyjną i prywatną,
 • kwestie etyki i społecznej odpowiedzialności banków.

.

Współpraca z praktyką:

 • Santander Universidades –.nowa Akademia rusza w listopadzie 2020!.(więcej informacji – kliknij tutaj),
 • Euroclear Academy.druga edycja rusza w listopadzie 2020!.(więcej informacji – kliknij tutaj),
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem .nowa edycja w listopadzie 2020!
 • System Standardów Kwalifikacyjnych ZBP –.zapraszamy na czerwcowe coroczne egzaminy!
 • Gra symulacyjna FinSim Warszawskiego Instytutu Bankowości –.kolejna edycja w przygotowaniu.

.


Nadchodzące konferencje naukowe:

.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z NBP oraz stowarzyszeniem European Association of University Teachers in Banking and Finance (Wolpertinger Club):

.

Wolpertinger 2021 Conference in Money and Banking, 1-4 September  2021

.

Więcej informacji: https://if.uek.krakow.pl/katedry/katedra-bankowosci/wolpertinger-conference-2021/

.