Kontrast

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego

Dane kontaktowe:
Instytut Finansów w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK.
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, pok. F-709, uumiklas@cyf-kr.edu.pl
Sekretariat Katedry: mgr Małgorzata Gołąbek, pok. F-408, golabekm@uek.krakow.pl, tel. 12 293 74 15.

Pracownicy:

 • prof. dr hab. Ewa Miklaszewska,
 • dr hab. Aleksandra Jurkowska, prof. UEK
 • dr Mateusz Folwarski
 • dr Piotr Karaś
 • dr Krzysztof Kil
 • dr Igor Styn
 • dr Andrzej Walitza
 • dr Michał Boda
 • mgr Radosław Ciukaj
 • mgr Bartłomiej Balawejder

Doktoranci: Tomasz Jaszek, Jan Pyś, Magdalena Sadowska, Alicja Szyszko, Ahmed L. M. Ahmed.

.

Zdjęcie pracowników Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego

Od lewej: mgr Katarzyna Parchimowicz, dr Michał Boda, dr Ewa Gorlecka-Łabiak, prof. UEK dr hab Aleksandra Jurkowska, mgr Radosław Ciukaj, prof. dr hab. Ewa Miklaszewska (Kierownik Katedry), dr Andrzej Walitza, mgr Małgorzata Gołąbek, dr Krzysztof Kil, dr Mateusz Folwarski.

.

Historia:

Nauki finansowe są wykładane na naszej uczelni od jej początków, a zakłady zajmujące się bankowością powstały już w 1949 roku. W 1950 r. zakłady te weszły w skład Katedry Finansów, W roku 2003 nastąpiło wydzielenie samodzielnych Katedr Bankowości oraz Finansów Przedsiębiorstw – kierownikiem Katedry Bankowości został wówczas prof. UEK dr hab. Ryszard Szewczyk. Od stycznia 2020 roku Katedra nosi obecną nazwę. Kierownikiem Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego od 2016 r. jest prof. dr hab. Ewa Miklaszewska.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry:

Wyzwania związane z globalizacją rynku finansowego:

 • zmiany strategiczne, konkurencyjne i strukturalne na globalnym rynku bankowym,
 • procesy integracji finansowej w Unii Europejskiej,
 • zmiany strategii i modeli biznesowych banków,
 • wymogi i wyzwania regulacyjne oraz kwestie stabilności i bezpieczeństwa banków.

Kwestie stabilności, efektywności i pozycji konkurencyjnej banków:

 • współpraca banków z otoczeniem społecznym i gospodarczym, w tym programy ESG,
 • źródła efektywności oraz obszary przewagi konkurencyjnej banków,
 • zarządzanie bankiem i zarządzanie ryzykiem bankowym,
 • zmiany w otoczeniu bankowym pod wpływem rewolucji technologicznej i konkurencji z sektorem nowych technologii.

Zainteresowania pozanaukowe pracowników:

Jako Katedra po nocach czytamy powieści kryminalne, nad ranem trenujemy do półmaratonów. Niektórzy wolą krótsze dystanse – biegiem do przedszkola i żłobka po dzieci między zajęciami. Lubimy przyrodę i zwierzęta – certyfikat licencjonowanego grzyboznawcy zdobi Katedrę. Jesteśmy kontaktowi – mail wysłany w środku nocy nie pozostanie bez odpowiedzi. Zajmując się globalnymi finansami dużo podróżowaliśmy, a dewizą naszej Katedry jest: Kłopoty to nasza specjalność!

Współpraca z praktyką:

 • Współpraca ze Związkiem Banków Polskich
  Należymy do zespołu Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP (dr K. Kil jest członkiem prezydium) i corocznie organizujemy kursy i egzaminy na Europejski Certyfikat Bankowca
 • Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim
  Organizacja konferencji naukowych w oddziale okręgowym NBP w Krakowie:

  • 2017 – Banki spółdzielcze w nowym otoczeniu społeczno–gospodarczym,
  • 2019 – Bankowość emocjonalna – czego banki mogą nauczyć się od neobanków i fintechów?.
 • Współpraca z programem Santander Universidades banku Santander Bank Polska
  Organizacja corocznej Akademii Bankowej (zeszłoroczna – kliknij tutaj), oraz organizacja konkursu na najlepszego studenta (wyniki w październiku 2021)
 • Współpraca z bankiem Euroclear
  Organizacja corocznej Euroclear Academy w j. angielskim (ubiegłoroczna – kliknij tutaj),
  Nowa edycja Akademii – dla laureatów płatne staże w Banku. Więcej informacji – kliknij tutaj.
 • Współpraca z programem Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanym przez Związek Banków Polskich
 • Współpraca z Warszawskim Instytutem Bankowości
  Coroczny udział zespołów pod opieką Katedry w grze grze symulacyjnej FinSim

Aktualności:

Zapraszamy na specjalność:

 • Bankowość I st. (ulotka)
 • Zarządzanie bankiem II st. (ulotka)

Zapraszamy na kierunek magisterski:

 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – więcej informacji: kliknij tutaj.

Zapraszamy na studia podyplomowe:

 • Bankowości finanse cyfrowe – więcej informacji: kliknij tutaj.

.

Katedra Bankowości i GSF najlepiej ocenioną katedrą w Instytucie Finansów w ankietach studenckich w r. ak. 2020/2021 – bardzo dziękujemy!


Studenci Instytutu Finansów UEK, kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem, laureatami tegorocznej ogólnopolskiej edycji gry symulacyjnej FinSim

25 kwietnia odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu FinSim prowadzonego corocznie przez Warszawski Instytut Bankowy dla studentów kierunków ekonomicznych. FINSIM Liga Akademicka to nowoczesna gra symulacyjna polegająca na zarządzaniu bankiem w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym. Obejmuje wszystkie ważne obszary funkcjonowania banku, jak zarządzanie finansowe, analizę danych, analizę ryzyka, prognozowanie, planowanie i zarządzanie kapitałem.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 15 zespołów grupujących 75 studentów, reprezentujących 13 polskich uczelni. Konkursowi patronowali Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz BGK, fundator praktyk i nagród finansowych w Konkursie, oraz Miesięcznik Finansowy BANK i portale aleBank.pl i Bankier.pl

Laureatem tegorocznego konkursu został zespół BANK WGR, reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który osiągnął najlepsze wyniki finansowe w wieloetapowej grze symulacyjnej. Zespół złożony z członków Koła Naukowego Bankowości pracował pod kierunkiem Emilii Piórko, oraz w składzie Marcin Kamiński, Bartosz Kanclerz, Natalia Pęczek i Julia Szczepańska.

Więcej informacji na stronie: http://www.liga.finsim.pl/wyniki-2/

.