Kontrast

Aktualności

Wykład z Karolem Sadajem, Country Head, Aion Bank – Dlaczego odpaliłem nowy bank w Polsce – case study

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego serdecznie zaprasza na spotkanie z Panem Karolem Sadajem, Country Head, Aion Bank. Temat wykładu:

Dlaczego odpaliłem nowy bank w Polsce – case study”.

Wykład odbędzie się 28.10.2021 o godzinie 17:30.

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia zarejestrowanym uczestnikom.

W celu wzięcia udziału należy dokonać rejestracji pod adresem: https://forms.gle/qCNSV1AbvZhYCRx3A

.


Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji Euroclear Bank Academy!

 

English version below.

Euroclear Bank SA/NV S.A. we współpracy z Katedrą Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego oraz Kołem Naukowym Bankowości serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w trzeciej edycji Euroclear Bank Academy.

Wydarzenie skierowane jest do studentów kierunków Finanse i rachunkowość, Bankowość i zarządzanie ryzykiem oraz anglojęzycznego programu Corporate Finance and Accounting, a także wszystkich zainteresowanych tematyką różnorodnych procesów na międzynarodowych rynkach finansowych.

Euroclear Bank Academy to cykl 6 wykładów w języku angielskim, prowadzonych przez specjalistów-praktyków z Euroclear Bank zakończony testem wiedzy z zagadnień poruszanych podczas spotkań. Każdy uczestnik po ukończeniu Akademii uzyska certyfikat.

Dodatkowo osoby z najwyższą liczbą punktów z testu otrzymają zaproszenie na specjalne warsztaty organizowane przez Euroclear Bank, a wybrani Studenci uzyskają możliwość odbycia płatnego stażu w krakowskiej siedzibie Euroclear Banku.

Spotkania odbywać się będą wirtualnie, za pomocą platformy Webex. Jedno, ostatnie spotkanie odbędzie się stacjonarnie, na terenie campusu UEK.

W celu dołączenia do Akademii, należy wypełnić formularz: kliknij tutaj.

Termin zapisów upływa 31.10.2021

We would like to invite the students to participate in Euroclear Bank Academy, organized by Euroclear Bank SA/NV S.A. together with Department of Banking and the Global Financial System and CUE Students Banking Research Group.

The Academy is dedicated for students of Banking and Risk Management, Finance and Accounting and Corporate Finance and Accounting, but everyone interested in the subject is invited.

Euroclear Bank Academy is a series of 6 lectures in English, conducted by Euroclear Bank’s specialists. A certificate of completion will be given to each participant. During the final lecture there will be a test and the best participants will have a chance for a paid internship with the bank.

Meetings will be held virtually via the Webex platform. Last meeting will be held on-site at the UEK campus.

To join the Academy, please fill in the registration form: click here.

Deadline for subscribtions is 31.10.2021.

.


Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego UEK oraz Santander Bank Polska S.A. zapraszają studentów i absolwentów na serię wykładów online, które pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę dotyczącą budowania kariery i specyfiki pracy w instytucji finansowej, zarządzania ryzykiem w działalności bankowej oraz kreowania wizerunku i marki instytucji finansowej.

Akademia Santander Universidades składa się z cyklu 9 webinarów, prowadzonych przez najwyższą kadrę zarządzającą Santander Bank Polska S.A.

Celem wydarzenia jest dzielenie się wiedzą praktyków oraz inspirowanie do rozwoju kariery i uczenia się przez całe życie. W trakcie Akademii poruszane będą zarówno tematy finansowe, ekonomiczne, technologiczne jak i te związane z przywództwem oraz rozwojem osobistym.  Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę (pod warunkiem udziału w co najmniej 7 spotkaniach).

Wydarzenie daje członkom środowiska akademickiego możliwość zadawania pytań najwyższej kadrze zarządzającej banku oraz poszerzenia wiedzy w zakresie takim jak m.in.:

  • społeczna odpowiedzialność biznesu – w ujęciu globalnym (webinarium w języku angielskim);
  • sytuacja gospodarcza po pandemii oczami banku;
  • bankowość korporacyjna i inwestycyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej (webinarium w języku angielskim);
  • funkcja i przyszłość informacji zarządczej (webinarium w języku angielskim);
  • rola lidera – czyli na co zwrócić uwagę szukając pracy;
  • sztuczna inteligencja w bankowości – czy człowiek będzie jeszcze potrzebny;
  • audyt wewnętrzny – znaczenie w działalności banku oraz zastosowanie najnowszych technologii w audycie;
  • szanse i ryzyka dla polskiej gospodarki i sektora bankowego na najbliższe lata;
  • wyzwania i szanse dla bankowości detalicznej po pandemii COVID-19.

.

Aplikuj do 31 października na:

https://app.becas-santander.com/pl/program/akademia_su_2021

.


.


 

W  lipcu 2021 roku zakończyliśmy drugą edycję studiów podyplomowych Bankowość i finanse cyfrowe. W ramach studiów, słuchacze mogli się spotkać zarówno z wybitnymi pracownikami naukowymi jak i praktykami rynkowymi.

Pieniądz cyfrowy, zastosowanie sztucznej inteligencji, zagrożenia cybernetyczne, programy ESG i zmiany klimatyczne na rynku finansowym czy też produkty i usługi sektora FinTech – to tylko niektóre z poruszanych zagadnień!

Dodatkowo w ramach studiów podyplomowych słuchacze mogli przystąpić do międzynarodowego egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca – którego zdawalność była na poziomie ….  100%!

Trwa rekrutacja w ramach trzeciej edycji studiów podyplomowych – zapraszamy!

https://if.uek.krakow.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-studia-podyplomowe-bankowosc-i-finanse-cyfrowe


.


Katedra Bankowości i GSF w mediach

16 września pracownicy Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego (prof. Ewa Miklaszewska, dr Krzysztof Kil i dr Mateusz Folwarski) przedstawili raport na temat wpływu pandemii COVID-19 na banki spółdzielcze w Polsce. Raport został przygotowany w ramach programu Analityczno-Badawczego przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości zrealizowanego we współpracy z ZBP, zaś najważniejsze wnioski zostały opisane na stronie aleBank.pl – zapraszamy do przeczytania raportu i najważniejszych wniosków:
https://alebank.pl/banki-spoldzielcze-po-pandemii/?id=383932&catid=25930
.

.


Nasza Katedra uzyskała najwyższą ocenę zajęć dydaktycznych w ankietach studentów w roku akademickim 2019/2020 i 2020/21 w ramach Instytutu Finansów i jedną z najwyższych w skali całej uczelni – dziękujemy studentom!


.

Kierunek “Bankowość i zarządzanie ryzykiem” wyróżniony w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

.

Z przyjemnością informujemy, że kierunek “Bankowość i zarządzanie ryzykiem” prowadzony na II stopniu studiów w Instytucie Finansów został wyróżniony po raz drugi w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z najbardziej prestiżowych i innowacyjnych w skali całego kraju.
.
Fundacja nadała kierunkowi Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej efektywności i skuteczności w zakresie zarządzania dydaktyką i budowania kultury jakości kształcenia, a także podejmowania działań mających na celu podnoszenie poziomu dydaktyki akademickiej, rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz generowania najwyższej wartości dla Studentów i innych grup interesariuszy Uczelni.
.
Kierunek “Bankowość i zarządzanie ryzykiem” został utworzony w 2017 roku w ramach współpracy wszystkich Katedr Wydziału Finansów i Prawa (obecnego Instytutu Finansów), a w szczególności Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego oraz Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń.
.
Link do kierunku “Bankowość i zarządzanie ryzykiem”:.https://if.uek.krakow.pl/bankowosc-i-zarzadzanie-ryzykiem/
.
.

Miło nam poinformować o kolejnej monografii w ramach Katedry. “Innowacje cyfrowe w bankowości a włączenie cyfrowe i finansowe społeczeństwa”, to nowa propozycja naukowa od dra Mateusza Folwarskiego. Już niebawem do wypożyczenia w naszej bibliotece!

Więcej informacji:
https://wuj.pl/ksiazka/innowacje-cyfrowe-w-bankowosci-a-wlaczenie-cyfrowe-i-finansowe-spoleczenstwa#oprawa-miekka-ze-skrzydelkami