Kontrast

Aktualności

Nasza Katedra uzyskała najwyższą ocenę zajęć dydaktycznych w ankietach studentów w roku akademickim 2019/2020 w skali całej uczelni – dziękujemy studentom za docenienie naszej pracy!


.

Kierunek “Bankowość i zarządzanie ryzykiem” wyróżniony w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

.

Z przyjemnością informujemy, że kierunek “Bankowość i zarządzanie ryzykiem” prowadzony na II stopniu studiów w Instytucie Finansów został wyróżniony po raz drugi w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z najbardziej prestiżowych i innowacyjnych w skali całego kraju.
.
Fundacja nadała kierunkowi Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej efektywności i skuteczności w zakresie zarządzania dydaktyką i budowania kultury jakości kształcenia, a także podejmowania działań mających na celu podnoszenie poziomu dydaktyki akademickiej, rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz generowania najwyższej wartości dla Studentów i innych grup interesariuszy Uczelni.
.
Kierunek “Bankowość i zarządzanie ryzykiem” został utworzony w 2017 roku w ramach współpracy wszystkich Katedr Wydziału Finansów i Prawa (obecnego Instytutu Finansów), a w szczególności Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego oraz Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń.
.
Link do kierunku “Bankowość i zarządzanie ryzykiem”:.https://if.uek.krakow.pl/bankowosc-i-zarzadzanie-ryzykiem/
.
.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z NBP oraz stowarzyszeniem European Association of University Teachers in Banking and Finance (Wolpertinger Club):

.

Wolpertinger 2021 Conference in Money and Banking, 1-4 September  2021

.

Miejscem konferencji będzie budynek oddziału okręgowego NBP w Krakowie, Pl. Matejki 1.

Tylko w ostateczności konferencja będzie mieć formę hybrydową lub zdalną.

.

Aby wziąć udział w konferencji, należy:

1. Zgłosić tytuł i abstrakt referatu do 1 kwietnia 2021 r.

Abstrakty proszę przesłać na adres: prof. Aleksandra Jurkowska,

email:   jurkowsa@uek.krakow.pl

Potwierdzenie akceptacji referatu zostanie przesłane do 15 kwietnia 2021 r.

.

2. Zarejestrować się na stronie Katery Bankowości i GSF UEK do 1 kwietnia 2021 r.

.

3. Nadesłać artykuł konferencyjny do 1 lipca 2021 r. na adres: Michał Boda,

e-mail: bodam@uek.krakow.pl

.

4. Przelać opłatę konferencyjną do 1 czerwca 2021 r. na rachunek UEK:

Numer rachunku: 22 1090 2835 0000 0001 3444 6975

Bank: Santander Bank Polska SA

Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Tytuł przelewu: Wolpertinger Conference 2021, imię i nazwisko uczestnika

.

Opłaty konferencyjne:

– udział w konferencji z referatem 250 euro lub  1100 zł,

– osoba towarzysząca lub udział bez referatu: 180 euro lub 800 zł.

Opłata obejmuje udział w obradach, uroczyste kolacje środa-piątek 1-3 IX, program artystyczny oraz częściowe dofinansowanie publikacji – szczegóły będą podane w terminie późniejszym.  Sobotni study-trip z lunchem będzie opcjonalny – dodatkowo płatny (50 euro).

.

Hotele należy opłacić we własnym zakresie. Organizatorzy pośredniczą w rezerwacji 2 hoteli profesorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego (centrum miasta– 5 minut od miejsca konferencji).

Informacji w sprawie opłat i rezerwacji hoteli udziela magister Radosław Ciukaj:

e-mail: ciukajr@uek.krakow.pl

.

Dokładne informacje i formularz rejestracyjny będą dostępne od 15 stycznia 2021 r. na stronie Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego.

Więcej informacji na stronie:.https://if.uek.krakow.pl/katedry/katedra-bankowosci/wolpertinger-conference-2021/

.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

Kierownik Katedry Bankowości i GSF

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

.


Miło nam poinformować o kolejnej monografii w ramach Katedry. “Innowacje cyfrowe w bankowości a włączenie cyfrowe i finansowe społeczeństwa”, to nowa propozycja naukowa od dra Mateusza Folwarskiego. Już niebawem do wypożyczenia w naszej bibliotece!

Więcej informacji:
https://wuj.pl/ksiazka/innowacje-cyfrowe-w-bankowosci-a-wlaczenie-cyfrowe-i-finansowe-spoleczenstwa#oprawa-miekka-ze-skrzydelkami

 

 


Nakładem Wydawnictwa Diffin, ukazała się monografia „Uwarunkowania rozwoju banków hipotecznych w Polsce”, autorstwa dr Ewy Gorleckiej-Łabiak z Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego.

.
Monografia poświęcona została charakterystyce rozwoju i efektywności sektora banków hipotecznych oraz wykorzystania listów zastawnych w procesie finansowania rynku nieruchomości w Polsce. Egzemplarze książki znajdują się w naszej bibliotece UEK.
.

Zapraszamy na Euroclear Bank Academy!

English version below.

Euroclear Bank SA/NV S.A. we współpracy z Katedrą Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego oraz Kołem Naukowym Bankowości serdecznie zapraszają na Euroclear Bank Academy.

Wydarzenie skierowane jest do studentów kierunków Finanse i rachunkowość, Bankowość i zarządzanie ryzykiem oraz anglojęzycznego programu Corporate Finance and Accounting, a także wszystkich zainteresowanych tematyką bankowości.

Euroclear Bank Academy to cykl 6 wykładów w języku angielskim, prowadzonych przez specjalistów-praktyków z Euroclear Bank zakończony testem wiedzy z zagadnień poruszanych podczas spotkań. Każdy uczestnik po ukończeniu Akademii uzyska certyfikat.

Dodatkowo osoby z najwyższą liczbą punktów z testu otrzymają zaproszenie na specjalne warsztaty organizowane przez Euroclear Bank, a wybrani Studenci uzyskają możliwość odbycia płatnego stażu w krakowskiej siedzibie Euroclear Banku.

.

Plakat do wydarzenia – kliknij tutaj.

.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kliknij tutaj.

Regulamin Akademia Euroclear 2020 – kliknij tutaj.

.

W celu dołączenia do Akademii, należy się zarejestrować na stronie internetowej:
https://forms.gle/qaXr9oCobcJvXXAi8

Termin zapisów upływa 02.11.2020

We would like to invite the students to participate in Euroclear Bank Academy, organized by Euroclear Bank SA/NV S.A. together with Department of Banking and the Global Financial System and CUE Students Banking Research Group.

The Academy is dedicated for students of Banking and Risk Management, Finance and Accounting  and Corporate Finance and Accounting, but everyone interested in the subject is invited.

Euroclear Bank Academy is a series of 6 lectures in English, conducted by Euroclear Bank’s specialists. A certificate of completion will be given to each participant. During the final lecture there will be a test and the best participants will have a chance for a paid internship with the bank.

.

Click here for event poster.

.

Information clause on the processing of personal data – click here.

Regulations and Information of Euroclear Academy 2020 – click here.

.

To join the Academy, please visit:
https://forms.gle/qaXr9oCobcJvXXAi8

to register.

Deadline for subscribtions is 02.11.2020.


#ZainwestujWSiebie – trwa nabór na bezpłatne szkolenia online dla studentów i absolwentów.

W ramach inicjatywy #ZainwestujWSiebie Santander Universidades oferuje 5 programów dla niemal 1,5 tysiąca studentów i młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową.

Jest to okazja na zdobycie cenionych na rynku kompetencji i certyfikatów.

Prezentacja “Programy szkoleniowe Santander Universidades – semestr zimowy 2020/21” – kliknij tutaj.

Aplikacja na wszystkie programy odbywa się poprzez platformę Santander-grants.com.

.

W semestrze zimowym oferujemy:

 • Akademię Santander Universidades: 200 studentów i absolwentów będzie miało możliwość wzięcia udziału w 9 spotkaniach online z najwyższą kadrą zarządzającą Santander Bank Polska. Uczestnicy będą mogli posłuchać wystąpień Prezesa Zarządu Michała Gajewskiego , Członków Zarządu, wysokiej rangi dyrektorów oraz Prezes Fundacji Santander Bank Polska Marzeny Atkielskiej. Inicjatywa ma na celu zainspirować młodych ludzi do dalszego rozwoju i wskazać możliwe ścieżki rozwoju, kluczowe kompetencje przyszłości oraz trendy z rynku finansowego.
  Aplikuj do 30.10.2020

 

 • Ogólnopolską Sesję Kół Naukowych: 200 stypendiów dla studentów działających w Kołach Naukowych. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.
  Aplikuj do 20.10.2020

 

 • Stypendia Santander Skills for Professional Development – ESADE: 400 stypendiów skierowanych do studentów i młodych absolwentów z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Celem programu jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, kreatywności, negocjacji, podejmowania decyzji.
  Aplikuj do 12.11.2020

 

 • Stypendia Santander English for Professional Development – Upenn: 500 stypendiów dla studentów i absolwentów, których angielski nie jest językiem ojczystym, z maksymalnie 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Celem jest zwiększenia umiejętności językowych i wiedzy w zakresie rozwoju zawodowego na globalnym rynku pracy, wybraniaj ścieżki zawodowej i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
  Aplikuj do 16.12.2020

 

 • Stypendia Santander Women Emerging Leaders – LSE: 125 stypendiów dla kobiet z doświadczeniem zawodowym od 5 do 12 lat. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności przywódczych i negocjacyjnych kobiet na obecnym etapie kariery zawodowej.
  Aplikuj do 09.11.2020

Nowa oferta studiów podyplomowych: Bankowość i finanse cyfrowe – informacje i zapisy we wrześniu 2019 roku!

Plan do pobrania.

Szczegółowe informacje: dr Mateusz Folwarski – mateusz.folwarski@uek.krakow.pl