Kontrast

Kontakt

Sekretariat Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

mgr Agnieszka Kluczewska

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Pawilon Finansów pokój 602
tel: (0-12) 293-50-81
fax: (0-12) 293-50-81
mail: kluczewa@uek.krakow.pl