Kontrast

Spotkanie on-line w sprawie zapisów na specjalności

5 marca 2021

Drodzy Studenci, Czas Pandemii Covid- 19 jest dla nas wszystkich bardzo trudnym okresem związanym z koniecznością zmian i modyfikacji dotychczasowych praktyk jak i przyzwyczajeń. Nie inaczej rzecz się ma w obszarze wyboru specjalności. Aby jednak obowiązek ten uczynić jak najmniej obciążającym dla Was  – Studentów,  zapraszamy na spotkanie on-line z Władzami Instytutu i Przedstawicielami Katedr i […]

Nabór na Stypendia Santander

4 marca 2021

Informujemy, że rozpoczął się nabór na nowe Stypendia Santander, realizowane pod hasłem #LifeLongLearning. Inicjatywa ta ma na celu promocję ciągłego rozwoju osobistego. W 2021 roku wsparcie oraz wybrane projekty kierowane są zarówno do studentów i absolwentów, jak i do pracowników szkół wyższych, a także do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i są zainteresowane rozwojem […]

Warsztaty podatkowe TAXi 2021. Gorąco zachęcamy do udziału!

26 lutego 2021

Studenckie Koło naukowe Finanse i Podatki działające przy Katedrze Finansów Publicznych współorganizuje projekt warsztatów podatkowych TAXi 2021. To pierwszy tego rodzaju projekt organizowany przez studentów trzech wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce. Realizacja tego nowatorskiego projektu możliwa jest dzięki zaangażowaniu studentów skupionych w: Studenckim Kole Naukowym Finanse i Podatki działającym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Studenckim […]

Kierunek “Bankowość i zarządzanie ryzykiem” wyróżniony w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

19 lutego 2021

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Certyfikacyjna VI Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” dla kierunku “Bankowość i zarządzanie ryzykiem“, prowadzonego w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.   Kierunek “Bankowość i zarządzanie ryzykiem” prowadzony na II stopniu studiów w Instytucie Finansów został wyróżniony po raz […]

Dr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz została laureatką IV edycji Konkursu Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

8 stycznia 2021

Jak podkreślili organizatorzy – tegoroczny konkurs był wyjątkowy, nie tylko ze względu na rekordową liczbę zgłoszeń. Po raz pierwszy, oprócz prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, nagradzano także rozprawy habilitacyjne. Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień związanych z praktykami rynkowymi i stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji rynku finansowego, mającymi wpływ na poziom i jakość ochrony klienta. Dr […]

Nagroda III-ego stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

22 grudnia 2020

W  dniu 18.12. 2020 roku  zostały wręczone nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w XXII edycji konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej w ramach którego praca doktorska Pani Agnieszki Mazurek-Czerneckiej pt.  „Skuteczność bezpośrednich instrumentów pomocy publicznej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą” otrzymała nagrodę trzeciego stopnia. Promotorem pracy była dr hab. Alina […]

Życzenia Świąteczne

21 grudnia 2020

Świeciła gwiazda na niebie srebrna i staroświecka Świeciła wigilijnie, każdy ją zna od dziecka. Zwisały z niej z wysoka długie, błyszczące promienie a każdy promień- to było jedno świąteczne życzenie. I przyszli- nie magowie już trochę podstarzali lecz wiejscy kolędnicy, zwyczajni chłopcy mali. Chwycili w garść promienie, trzymając z całej siły. I teraz w tym […]

Nagroda Prezesa NBP dla Pani mgr Dominiki Mielczarek-Kurek za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

14 grudnia 2020

Pani mgr Dominika Mielczarek-Kurek, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa, otrzymała III nagrodę w XIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Nagrodzona praca pt. Zmiana w nastawieniu do oszczędzania pomiędzy pokoleniami X, Y oraz Z, została napisana w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej […]

Prof. UEK dr hab. Anna Moździerz została laureatką VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych!

13 grudnia 2020

Nagrodzona praca habilitacyjna nosi tytuł Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To kolejna prestiżowa nagroda za tę monografię. W 2019 r. prof. UEK dr hab. Anna Moździerz otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. Edwarda Lipińskiego za pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych.

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku Finanse i rachunkowość

11 grudnia 2020

Kierunek Finanse i Rachunkowość realizowany w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Finansów, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym!!! Wśród wyróżnionych pięciu kierunków z całej Polski w niniejszej kategorii, oprócz kierunku Finanse i […]