Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Opiekunowie kierunków

Opiekunowie kierunków

Opiekunowie kierunków

Opiekunami poszczególnych kierunków w Instytucie Finansów są:

  • dr Maciej Cycoń – FiR, I stopień, I rok
  • mgr Katarzyna Stawiarska – FiR, I stopień, II rok
  • dr Katarzyna Maj-Serwatka – FiR, I stopień, III rok
  • dr Katarzyna Łach – FiR, II stopień, I rok
  • dr Agnieszka Mazurek-Czarnecka – FiR, II stopień, II rok
  • dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk i dr Iwona Mazur-Maślanka – Audyt Finansowy
  • dr Krzysztof Kil – Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem
  • dr Paweł Oleksy – Rynki Finansowe