Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Procedura – STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE /kliknij/

ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.16.2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie szczegółowej organizacji studenckich praktyk zawodowych

W obecnej sytuacji opiekunowie praktyk mogą honorować skany/fotografie dokumentów, o których mowa w §3 ust.2 pkt.2-3, tj.:

  • raportu z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej – w brzmieniu określonym (zał. nr 2 do zarządzenia),
  • wniosek o zaliczenie jako studenckiej praktyki zawodowej pracy zawodowej /stażu/praktyki/wolontariatu (zał. nr 3 do zarządzenia),
  • a także żądać do wglądu do umowy o pracę/staż/praktykę/wolontariat, bądź do zakresu czynności wykonywanych w ramach pracy/stażu/praktyki/wolontariatu (§3 ust.10 zarządzenia) poprzez przesłanie skanu dokumentu na pocztę służbową, do skasowania po wykorzystaniu zgodnie z zarządzeniem).

Korespondencja mailowa ze studentem powinna być prowadzona za pośrednictwem skrzynek służbowych UEK – nie tylko ze strony pracownika UEK, ale również i ze strony studenta.

W celu zaliczenia obowiązkowej praktyki zawodowej należy zgłosić się bezpośrednio do odpowiedniego opiekuna praktyk. Opiekunem praktyk jest osoba odpowiedzialna za praktyki w katedrze, w której student przygotowuje pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską).

OPIEKUNOWIE  PRAKTYK na rok akademicki 2022/2023

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowegodr Krzysztof Kil
Katedra Finansów  i Polityki Finansowejmgr Joseph Yaw Abodakpi
Katedra Finansów Przedsiębiorstwprof. UEK dr hab. Joanna Wyrobek
Katedra Finansów Publicznychdr Piotr Podsiadło
Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonegodr Krzysztof Wąsowicz
Katedra Rachunkowości Finansowej

Kierunek Finanse i Rachunkowość:

Studia stacjonarne I stopnia (FiR) – dr Monika Turek-Radwan (powołanie Opiekuna ds. praktyk studenckich na studiach stacjonarnych I stopnia na kadencję 2020-2024)

Studia stacjonarne II stopnia (FiR) – dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut (wyznaczony opiekun od roku akademickiego 2021/2022)

Studia niestacjonarne I stopnia (FiR) – dr Barbara Kawa (powołanie Opiekuna ds. praktyk studenckich na studiach niestacjonarnych I stopnia na kadencję 2020-2024)

Studia niestacjonarne II stopnia (FiR) – mgr Anna Mazurczak-Mąka (powołanie Opiekuna ds. praktyk studenckich na studiach niestacjonarnych I stopnia na kadencję 2020-2024)

Kierunek Audyt finansowy:

Studia stacjonarne – dr Monika Turek-Radwan (wyznaczony opiekun od roku akademickiego 2021/2022)

Studia niestacjonarne – mgr Anna Mazurczak-Mąka (powołanie Opiekuna ds. praktyk studenckich na studiach stacjonarnych na kadencję 2020-2024)

Katedra Rynków Finansowychdr Janusz Żarnowski
Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeńprof. UEK dr hab. Tomasz Jedynak